بیمه های مسئولیت

بیمه های اموال
بیمه های اموال
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
مبنای مسئوليت مدنی
مبنای مسئولیت مدنی
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

بیمه های مسئولیت

بيمه های مسئوليت

بیمه های مسئولیت

برخلاف بیمه های اموال که دارائی متعلق به بیمه گزار مستقیما” در اثر حادثه کاهش می یابد و بیمه گراین کاستی راجبران می نماید،در بیمه های مسئولیت جبران خسارت جنبه غیرمستقیم دارد و بتبع مسئولیت بیمه گزار مورد پیدا می نماید.
بیمه های مسئولیت جز در بعضی موارد استثنائی، اصولا” از قواعد حاکم بر بیمه های اموال تبعیت می نماید. بنابراین دراین نوع بیمه نیز جبران زیان اشخاص ثالث مدنظر قراردارد و نباید موجب منفعت بیمه گزار و یا زیان دیده گردد.

 

بیمه های مسئولیت انواع زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • – بیمه مسئولیت قانونی یا اجباری، مثل: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث.
  • – بیمه مسئولیت قراردادی مانند: بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل و بیمه مسئولیت مستاجر درمقابل مالک.
  • – بیمه مسئولیت حرفه ای مانند: بیمه مسئولیت پزشکان، دندانپزشکان، جراحان، داروسازان، وکلای دادگستری، مهندسین و مقاطعه کاران.


تعریف مسئولیت و انواع آن

مسئولیت اقسام مختلف داردکه مهمترین آنها مسئولیت اخلاقیMoral or Ethical Liability ومسئولیت قانونی Legal Responsibilityاست.مسئولیت اخلاقی درصورتی حاصل می شودکه انسان مرتکب گناهی شود و درمقابل خدا ووجدان احساس مسئولیت نماید. اما مسئولیت قانونی درمقابل خطای به عمد و یاغیرعمدی است که انسان مرتکب شده و خود به مسئولیت جزائیPenal Responsibility ومسئولیت مدنی Civil Liability تقسیم می گردد.
مسئولیت قانونی لزوما” وجودخسارت را ایجاب می نماید.این خسارت ممکن است متوجه جامعه و یا متوجه فرد باشد. هرگاه خسارت متوجه جامعه باشد، جنبه عمومی پیدا نموده و مسئولیت جزائی از قبیل حبس و غیره بدنبال دارد و چنانچه خسارت صرفا” متوجه فردی از جامعه باشد مسئولیت مدنی بوجود می آید. گاهی عمل واحد موجب مسئولیت جزائی و مسئولیت مدنی هر دوخواهد شد. مانند سرقت که هم موجب مسئولیت جزائی سارق به لحاظ اینکه نفس سرقت، امنیت و نظم جامعه را مختل می کند و هم موجب مسئولیت مدنی سارق یعنی الزام به پس دادن مال به صاحب آن خواهد بود مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از جرم یا شبه جرم باشد. اگر عمل شخص از روی عمد و سوء نیت و بقصد اضرار باشد، مسئولیت ناشی از جرم و چنانچه از روی غفلت و سهل انگاری باعث زیان دیگری شود، مسئولیت ناشی از شبه جرم خواهد بود. مسئولیت خواه منشاء آن جرم یا شبه جرم باشد، مرتکب آن ملزم به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *