بیمه عمر و سرمایه گذاری

خرید بیمه مسئولیت
بيمه مسئوليت مدیران و کارکنان
سپتامبر 27, 2019
بيمه نامه عمومی در رشته باربری
بيمه نامه عمومی در رشته باربری
سپتامبر 29, 2019

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست و چه مزایایی دارد؟

بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نسل سوم بیمه عمر است که پس از بیمه ی عمر زمانی ساده و بیمه عمر و پس انداز شکل گرفته است.

بیمه عمر زمانی ساده

بیشترکارمندان دولت چنین بیمه ای دارند.این بیمه نامه به شرط فوت است و متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد را تعیین کند. این بیمه نامه سود مشارکت و تعدیل ندارد.

بیمه عمر و پس انداز

این بیمه نامه به شرط فوت و حیات است (در صورت حیات بیمه شده مبلغ پرداختی با سود 15درصد به وی داده می شود) ولی متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد بیمه را تعیین کند. همچنین این بیمه نامه فاقد سود مشارکت و تعدیل می باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری

این بیمه نامه به شرط فوت و حیات بوده و کاملا انعطاف پذیر و مطابق نیاز بیمه شده است. متقاضی میتواند پوشش های اضافی را به بیمه نامه خود بیفزاید. علاوه بر این فرد می تواند حق بیمه و سرمایه فوت خود را با توجه به میزان تورم تعدیل نماید.در صورت حیات بیمه شده مبلغ پس اندازهای وی با سود تضمینی و مشارکت به عنوان بازنشستگی به او پرداخت گردیده و در صورت فوت بیمه شده،غرامت فوت به علاوه اندوخته ریاضی وی به ذینفعی که خودش مشخص کرده پرداخت می شود.از این رو است که امروزه بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدارترین بیمه ها در سطح جهان است و با اضافه کردن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به آن روز به روز طرفداران بیشتر یجلب این خدمات بیمه ای بی نظیر می شوند.

چرا بیمه عمر و سرمایه گذاری؟

بیمه یکی از شاخص های رشد فرهنگی یک جامعه است. ما به عنوان مشاوران فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری وظیفه داریم این بیمه نامه را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. ما باید هموطنانمان را از ضرورت داشتن چنینی بیمه ای آگاه کرده و آدم ها را در گرفتن یک تصمیم درست یاری کنیم. اما به راستی چرا داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری تا این حد ضرورت دارد؟ به آدم هایی فکر کنید که تشکیل خانواده داده اند و عهده دار اداره یک خانواده هستند

دیدگاهتان را بنویسید