بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی
نوامبر 2, 2019
بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان
بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان
نوامبر 5, 2019

بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت برای شرکت های نصب تابلو تبلیغاتی

بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی خسارات ناشی از تابلوهای تبلیغاتی به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه تابلوهای نصب شده در اثر سقوط یا شکستگی خسارات جانی و مالی به بار آورد، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و درصورت نیاز با رأی مراجع قانونی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود . ابعاد، وزن و ارتفاع محل نصب تابلو در محاسبه حق بیمه موثر بوده و مواردی نظیر سیل، زلزله، طغیان رودخانه، طوفان، شورش، انقلاب، یاغیگری، عملیات خرابکارانه، خسارتهای ناشی از سرقت تابلو از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج میباشد. مگر اینکه مسئولیتی متوجه بیمه گزار باشد.

بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید