بیمه مسئولیت مدیران آژانس ها و تورهای مسافرتی

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
انواع بيمه مسئوليت كارفرما
نوامبر 11, 2019
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
نوامبر 24, 2019

بیمه مسئولیت مدیران آژانس ها و تورهای مسافرتی

خرید بیمه مسافرتی

بیمه مسئولیت مدیران آژانس ها و تورهای مسافرتی

بیمه مسئولیت آژانس های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی- تفریحی) به منظور پوشش خسارتهای جانی احتمالی برای مسافران تورهای مذکور می باشد. بدین معنی که چنانچه در طول مدت مسافرت به مسافرین تحت سرپرستی تور خسارت جانی و مالی وارد آید و موجب مسئولیت بیمه گزار گردد، بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید.

خرید بیمه مسئولیت تور و آژانس مسافرتی

خرید بیمه مسئولیت از کارگزار رسمی بیمه مرکزی کد 1299

برای خرید بیمه مسئولیت تور و آژانس مسافرتی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید