بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
اکتبر 15, 2019
بیمه مسئولیت اقامتی
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
اکتبر 20, 2019

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

بیمه مسئولیت مدیران شهربازی

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر شهر بازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاهها تحت پوشش قرار میگیرد بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاه ها آسیب جانی به آنان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

ظرفیت دستگاهها در محاسبه حق بیمه موثر بوده و ارائه گواهی استاندارد ملی تجهیزات از سازمان ملی استاندارد ایران که در تاریخ وقوع حادثه معتبر بوده باشد در زمان پرداخت خسارت الزامی است.

جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید