بیمه نامه مسئولیت

خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر
خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر
اکتبر 9, 2019
بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی
بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی
اکتبر 12, 2019

بیمه نامه مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی مراکز درمانی ، در بروز هر عارضه پزشکی در فرایند درمان ممکن است افراد زیادی مقصر شناخته شوندمثلاً. درصدی ازقصور به پزشک معالج ودرصدی نیز به پرستاران و همچنین درصدی نیز به مسئول فنی مراکز درمانی نسبت داده میشود. مسوولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است در این شرح وظایف مسوولیتهای مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامعتر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسوول فنی گذاشته شده است. این بیمه نامه کمک می کند تادرصدی که قانون به عهده مدیرفنی مراکز درمانی قرار داده توسط بیمه گربه زیان دیده پرداخت شود. در این بیمه نامه معیار های محاسبه حق بیمه به عواملی بسیاری تقسیم بندی می گردد.

مثلا در مورد بیمارستانها تعداد تخت یا ظرفیت بیمارگیری بیمارستان ملاک است یا در مورد درمانگاه ها (کلینک ها) شیفت کاری یعنی روزانه بودن یا شبانه روزی بودن مهم است .

نکته مهم دیگر این است که این بیمه نامه بنام مدیر فنی مرکز درمانی صادر می گردد. بنابراین حتما باید در صورت تعویض مدیر فنی با شخص دیگر بیمه نامه نیز با صدور الحاقیه تغییر ذینفع دهد.لازم به توضیح است طبق قانون حضور مسؤول فنی در مؤسسه حداقل در یک شیفت درمانی مشخص ضروری است و در غیاب خود لازم است فردی واجد شرایط و صلاحیت را به عنوان قائم مقام معرفی نماید و نکته مهم آنکه به هر صورت مسؤولیت اداره و اقدامات رخداده کماکان بعهده مسؤول فنی خواهد بود . از بیمه گزار این بیمه نامه انتظار میرود تا از کلیه کارکنان و پزشکان بیمارستان متناسب با تجربه و مهارت خود بهره گرفته و درمحل بیمارستان و یا مرکز درمانی وسایل و تجهیزات ایمنی، فوریتی (اورژانسی)، حفاظتی و اطفاء حریق تعبیه گردیده و بطور صحیح استفاده و مورد عمل قرار گیرند.

کسانی که در این بیمه نامه می توانند به حقوق خود برسند عبارتند از کلیه بیمارانی که در بیمارستان یا آن مرکز درمانی بستری شده اند و همچنین کلیه افراد یا اشخاص ثالث که به طریقی در آن مرکز

رفت و آمد داشته و دچار صدمات شده اند از جمله ارباب رجوع، بازدیدکنندگان، ملاقات کنندگان و همراهان بیمار و…

برخی استثنائات این بیمه نامه شامل موارد زیر میباشد:

  • خسارات تحت پوشش در بیمهنامه مسؤولیت حرفه ای پزشکان.
  • خسارات مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از قراردادهائیکه بیمهگذار با دیگران منعقد نموده است.
  • مسؤولیت خساراتی که به بیمارستان(تأسیسات،ساختمان،وسائط نقلیهو…) وارد میشود.
  • مسؤولیت زیانهای مالی یا از دست دادن درآمد بیمارستان

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر،طراح و محاسبه

در این نوع بیمه نامه مسئولیت مهندسین ناظر، محاسب و طراح تحت پوشش قرار می گیرد .درزمان صدور این بیمه نامه پایه و رتبه مهندسین به دلیل آنکه بیان کننده مجوز آنها جهت مقدار متراژ طراحی، نظارت و یا محاسبه می باشد و نیز عاملی است جهت محاسبه حق بیمه، بسیار مهم می باشد. همچنین مهندسین می توانند یا کل متراژی را که اجازه محاسبه، طراحی و یا نظارت دارند در ابتدا بیمه نمایند و یا میتوانند پروژه های مختلف را تک تک تا حد میزان مجوز فعالیت بیمه نمایند . از دیگر پارامترهای موردنیاز شماره نظام مهندسی است که حتما باید بررسی شود .

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای منجیان غریق استخر

هدف از فروش این بیمه نامه جبران خسارت های جانی(هزینه های پزشکی و غرامت های فوت و نقص عضو) وارد به استفاده کنندگان از محوطه استخر ناشی از مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها می باشد. خطراتی که استفادهکنندگان از استخرهای شنا را تهدید میکند به دو بخش تفکیک میشود:

  1. غرق شدن بعلت عدم نظارت بر امر شنا از طرف منجی غریق، عدم مهارت در فن شنا و یا عدم آگاهی از استفاده صحیح از استخر شنا .
  2. صدمات جسمانی در اثر نقص تأسیسات و امکانات استخر مانند: نشت گاز، برق گرفتگی و مناسب نبودن پوشش محوطه بیرونی استخر و . . .که مستقیما به مسئولیت مدیر مجموعه مربوط میباشد.
  3. برخی از موارد نیز از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است که اهم آن شامل موارد زیر میباشد. خسارتهای ناشی از عدم حضور ناجی. در صورتیکه ناجیان غریق فاقد کارت معتبر فعالیت از فدراسیون نجات غریق در زمان وقع حادثه باشد.

خسارتهای جانی وارد به بیمه گزار، کلیه سهامداران و کارکنان بیمه گذار

داشتن امکاناتی نظیر دستگاه تصفیه شنی،دستگاه اکسیژن و کمک های اولیه،سرامیک آج دار در اطراف استخر،رنگ آمیزی سالیانه و وجود پروژکتور در کف استخر به دلیل تاثیر بر کاهش احتمال وقوع خسارت سبب اعمال تخفیفاتی در حق بیمه شده و در مقابل امکاناتی نظیر سونا و جکوزی و بدنسازی مشمول اضافه نرخ خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید