مبنای مسئولیت مدنی

بيمه های مسئوليت
بیمه های مسئولیت
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
بيمه های اجباری
بیمه های اجباری
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

مبنای مسئولیت مدنی

مبنای مسئوليت مدنی

مبنای مسئولیت مدنی

درباره مبنای مسئولیت مدنی و اینکه درچه صورتی شخص مسئول شناخته می شود، دو نظریه وجود دارد، نظریه تقصیر و نظریه مطلق خطر.

 نظریه تقصیر

همانگونه که در بحث چگونگی پیدایش بیمه وسیرتحول آن اشاره گردید، بموجب این نظریه. شخص زمانی مسئول جبران خسارت واردبه غیر می باشد که درانجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشد، دراین رابطه تقصیر را می توان عبارت از رفتار نکردن به نحوی که معمولا” باید رفتار گردد تعریف نمود.

طبق این نظریه، زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطا شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد. قبول این نظریه در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز کنونی نمی تواند پاسخگوی زیان های وارده به افراد جامعه باشد. لذا درشرایط خاص جوامع امروزی،نظریه تقصیر برای حفظ نظام جامعه و رفع اختلافات وجبران زیان وارده که گاهی میزان آن خارج ازتحمل زیان دیده است کافی نیست.

نظریه مطلق خطر

بنا بدلایل بالا و نیاز جامعه، ایجاب نمود نظریه جدیدی که به نظریه خطر معروف است ابداع گردد، بنابراین نظر، تنها ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست، بلکه هرکس که از مواهب جامعه برخوردارمیشود ودراثر کاروفعالیت خطری ایجادمی نماید، درصورتیکه عمل وی موجب زیان دیگری شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت می باشد. بعدها این نظریه تکمیل شد و نظریه مطلق خطر جای آنرا گرفت، بنابراین نظر هرکس به هرصورت موجب زیان دیگری شود مسئول جبران آن است چه مقصر باشد وچه مقصر نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *