چرا بیمه عمر خریداری کنیم

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
نوامبر 24, 2019
قوانین کلی بیمه
قوانین کلی بیمه
ژانویه 7, 2020

چرا بیمه عمر خریداری کنیم

بیمه عمر

چرا بیمه عمر خریداری کنیم

در مورد مزایاي بیمه هاي زندگی اولین چیزي که به ذهن می رسد، حمایت و امنیتی است که این بیمه نامه ها براي خانواده و عزیزان شما ارائه می دهد. این جنبه مهم ترین عاملی است که موجب نگرانی شما در آینده خواهد شد. بنابراین مطمئن شوید این بیمه نامه حداکثر امنیت و آرامش را براي خانواده تان در شرایط عدم اطمینان ایجاد نماید  .

در صورت خریداري انواع بیمه هاي عمر از قبیل (بیمه هاي زندگی، مانده بدهکار و…) می توانید از مزایاي زیر بهره مند شوید: 

بازپرداخت دیون و وام

شاید همواره نگران وامهایی باشید که براي رفع مشکلات مالی خود دریافت کرده اید، زیرا این وامها براي شما تعهدات طولانی مدتی ایجاد می کنند و نگران این موضوع هستید که در نبود شما این مسئولیت مالی براي خانواده بجاي مانده و در نتیجه این اتفاق ناگوار اعضاي خانواده را در وضعیت بسیار دشواري قرار دهد. بیمه عمر مانده بدهکار به شما اطمینان می دهد که چنین روزي هرگز نخواهد رسید چرا که در صورت داشتن این بیمه نامه ، شرکت بیمه پارسیان بازپرداخت تعهد وام را جبران خواهد کرد .

برنامه ریزي دوران بازنشستگی

زمانی که بازنشسته می شوید، درآمد ماهیانه تان در مقابل مخارج زندگی رو به کاهش می رود و با توجه به هزینه هاي هنگفت افراد در دوران بازنشستگی ، دغدغه و نگرانی بیشتري را براي شما به همراه دارد .بیمه هاي زندگی با رفع این نگرانی ها آسایش شما را طی این دوران تضمین می کند. بنابراین در صورتی که از اکنون براي مستمري بازنشستگی خود برنامه ریزي داشته باشید، در پایان مدت بیمه نامه و زمان بازنشستگی می توانید از سرمایه آن لذت ببرید.

تحقق برنامه ها و رویاها

با سرمایه تشکیل شده در بیمه هاي زندگی می توانید امیدها، آرزوها و برنامه هاي آتی خود را محقق سازید. حتی می توانید در پایان بازنشستگی کسب و کار کوچکی را شروع کنید و یا در خرید مسکن سرمایه گذاري نمایید. شما می توانید با انتخاب روش هاي مختلف سرمایه گذاري و پرداخت حق بیمه از مزایاي اندوخته بیمه نامه بهره مند شوید و در راستاي دستیابی به اهداف بلند مدت خود گام بردارید.

چرا بیمه عمر خریداری کنیم

کاهش نگرانی شغلی

بیمه هاي زندگی علاوه بر بهره مندي اعضاي خانواده از مزایاي متعدد بیمه نامه و نیز تحقق برنامه هاي شخصی، روش مناسبی براي کاهش نگرانی کارکنان و کارفرما در انواع کسب و کار است. در انواع مختلف بیمه هاي عمر مثل عمر ساده زمانی، عمر و سرمایه گذاري و … ضمن حمایت از شما طی مدت اشتغال به کار، حتی در نبود شما نیز منافع بیمه نامه به ذینفعان قابل پرداخت است  .

آرامش خیال

اجتناب از وقوع اتفاقات ناگوار و غیر قابل پیش بینی زندگی براي هیچ فردي امکان پذیر نیست. اما در صورت داشتن بیمه هاي زندگی این آرامش ذهنی را براي خود و اطرافیان ایجاد خواهید کرد. همچنین این بیمه نامه منبع مهمی جهت تامین مالی و پشتوانه اي براي خانواده محسوب می شود. بنابراین با اطمینان خاطر، امنیت و ثبات مالی را براي عزیزانتان حتی در نبود خود فراهم آورید و با استفاده از پوشش هاي متنوع بیمه اي که در این بیمه نامه ارائه می شود از حداکثر صرفه اقتصادي آن بهره مند شوید.

معافیت هاي مالیاتی

سرمایه دریافتی یکی از مهمترین دلایلی که اغلب افراد سرمایه گذاري در بیمه هاي زندگی را ترجیح می دهند انواع معافیت هاي مالیاتی است که در این بیمه نامه وجود دارد. بر این اساس صرف نظر از سایر مزایاي عمده این بیمه نامه، سرمایه دریافتی شما از پرداخت مالیات بر ارث و درآمد و نیز قوانین انحصار وراثت معاف می باشد.

تا آنجا که ممکن است زودتر شروع کنید

هر چه زودتر در بیمه هاي زندگی سرمایه گذاري کنید، میزان سرمایه بیشتري را در پایان قرارداد دریافت خواهید کرد. از آنجا که هر چه سن شما افزایش می یابد، وضعیت سلامتی شما نیز تغییر می کند، پس همانطور که می دانید در سن کنونی خود ، براي خرید بیمه نامه واجد شرایط مطلوبتري می باشید.

ابزار سرمایه گذاري مطمئن

بیمه زندگی منبع مهمی براي سرمایه گذاري ذخایر و منابع مالی شما محسوب می شود. در واقع همانند یک بانک خصوصی، شما می توانید هر میزان سرمایه دلخواه را در ابتداي هر سال بیمه اي به صندوق خود اضافه کنید همچنین با تنوع روش هاي سرمایه گذاري در این بیمه نامه و در نظر گرفتن نرخ افزایش سالانه حق بیمه ضمن کاهش اثر منفی تورم، می توانید آینده مالی خود را تضمین کنید. در طول قرارداد نیز امکان دریافت وام با بهترین شرایط جهت رفع نیازهاي احتمالی شما امکان پذیر است. بنابراین با توجه به مزایاي مطرح شده در تامین سرمایه مناسب جهت اطمینان از آینده مالی خود و خانواده ، ضرورت خرید این بیمه نامه را در اولویت برنامه هاي مالی خود قرار دهید تا زودتر بتوانید از مزایاي منافع آن بهره مند شوید. در واقع با پرداخت حق بیمه در خلال مدت بیمه نامه، موجودي بیشتري به ذخایر اندوخته سرمایه گذاري شما افزوده می شود و در پایان سرمایه تجمیع شده با احتساب سودهاي متعلقه بصورت یکجا و یا مستمري قابل برداشت است.

دیدگاهتان را بنویسید