بیمه های اموال

بیمه های اجتماعی
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
بيمه های مسئوليت
بیمه های مسئولیت
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

بیمه های اموال

بیمه های اموال

بیمه های اموال

دربیمه های اموال که به بیمه های اشیاء هم شهرت دارد، خسارت مستقیما” به اموال و دارائی بیمه گزار وارد می شودوجبران خسارت وارد به اموال موردبیمه، درتعهد بیمه گر قرار می گیرد. دراین نوع بیمه، هر شئی که بتوان برای آن مالکیت قائل شد و ارزش مبادله داشته باشد، حتی حیوانات و نباتات تحت پوشش قرار می گیرند. علاوه براین پوششها، این نوع بیمه می تواند ناظربر ازدست دادن منفعت Lost of Profit نیز باشد.

 بیمه های اموال بسیار متنوع و دامنه دار است. اهم بیمه های اموال عبارتنداز:

بیمه های آتش سوزی، بیمه باربری، بیمه دزدی، بیمه اتومبیل، بیمه تگرگ زدگی، بیمه حیوانات، بیمه مقاطعه کاری، بیمه نصب ماشین آلات، بیمه شکست ماشین آلات،بیمه از دست دادن منفعت، بیمه امانت و صداقت .
بیمه های اموال

بیمه های زیان

نقش بیمه های زیان ، دادن تامین به بیمه گزار درمقابل حادثه ای است که ممکن است خسارتی به دارائی او وارد آورد. هدف این بیمه ترمیم اختلال مالی است که بدنبال وقوع خطر ایجاد می شود. بعبارت دیگر بیمه های زیان نباید و نمی توانند بصورت منبع درآمدی برای بیمه گزار درآمده و وضعیت مالی وی را درمقایسه با قبل ازحادثه بهبود بخشد. بیمه های زیان خود به دو دسته عمده بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت تقسیم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *