مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

اركان بيمه مركزی ايران
ارکان بیمه مرکزی ایران
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

خسارت

کلمه ای عربی و معنی فارسی آن ضرر، زیان، ضرر کردن، زیان مندی و زیان کاری است . خسارت از نظر بیمه ای به این صورت تعریف شده است:

کاهش ارزش یا از بین رفتن اموال. خسارت به مفهوم ضرر و زیان یا کاهش ارزش مالی و اقتصادی شی ای فقط در بیمه های اموال و مسئولیت و بطور کلی در بیمه های اشیاء کاربرد دارد .

حادثه

از نظر بیمه ای حادثه عبارت است از واقعه ، پیشامد ناگهانی ، ناگوار و به نسبت شدید که در اثر عوامل خارجی و بدون دخالت ، میل و اراده بیمه گذار یا بیمه شده رخ دهد و موجب زیان مالی و یا بدنی گردد . مصادیق حادثه عبارت است از وقایعی همچون آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، تصادف ، واژگون شدن ، غرق شدن و ….

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

ارتباط خسارت و حادثه و مفهوم کارشناسی خسارت

با توجه به معانی و مفاهیم این دو کلمه مناسب است رابطه این دو با هم و نیز با سایر واژه های مربوطه بیان شود . الگوی ساده زیر میتواند تا حدودی نشانگر ارتباط خسارت و حادثه با هم و با سایر واژه های مربوطه باشد .

خطر ->  حادثه ->  آسیب و صدمه -> خسارت -> ادعای خسارت -> جبران خسارت

خطر و وقوع آن بالقوه وجود داشته و در صورتیکه خطر به وقوع بپیوندد حادثه رخ می دهد و این واقعه اتفاقی است که باعث آسیب و صدمه به شی ای دارای ارزش اقتصادی و یا مالی میگردد و در نتیجه ضرر و زیان یا خسارت ایجاد می نماید .
در اینصورت فرد یا افراد زیان دیده که خسارت مالی متوجه آنان است بر اساس تعهداتی که بیمه گر در قالب بیمه نامه بر عهده گرفته بروز حادثه را به بیمه گر اعلام و ادعای خسارت می نماید . در اینجاست که بیمه گر بایستی عکس العملی مناسب به این موضوع داشته و بطور کاملا فنی و منصفانه ادعای خسارت را بررسی و در صورتی که حادثه مزبور همان خطر بالقوه مورد تعهد در بیمه نامه باشد ، خسارت وارده را کارشناسی و میزان واقعی آنرا تعیین و بر اساس شرایط و تعهدات بیمه نامه جبران خسارت نماید .
در واقع در فرآیند بیمه و بیمه گری امر کارشناسی خسارت از زمان بروز حادثه شروع میشود و بنابر این کارشناسی خسارت عبارت است از :

  • فرایند بررسی و تجزیه و تحلیل و شناخت حادثه
  • تعیین نوع رابطه و میزان تطبیق آن با خطر مورد تعهد در بیمه نامه
  • تشخیص میزان مسئولیت یا تعهدات بیمه گر و تعیین میزان خسارت وارده به بیمه گذار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *