بلاگ

تیر ۱۵, ۱۳۹۹
تعریف بیمه مسئولیت مدني

تعریف بیمه مسئولیت مدنی

تعریف بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسولیت مدنی، به بیمه شده در مقابل اشخاص ثالث برای جبران خسارت های ناشی از فعل و فعالیت افراد، بنگاه ها […]
تیر ۹, ۱۳۹۹
فروش، پيشنهاد و صدور بيمه نامه

فروش، پیشنهاد و صدور بیمه نامه

فروش، پیشنهاد و صدور بیمه نامه عرضه کننده بیمه موظف است کلیه اطلاعات ضروری در مورد پوشش های بیمه ، وظایف و تعهدات بیمه گر و […]
تیر ۳, ۱۳۹۹
نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی یکی دیگر از اثرات اقتصادی بیمه های اشخاص، همان نقش مهم و سازنده آن در پس انداز […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۹
اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟

اصول بیمه چیست؟ بیمه دارای اصولی است که عبارت انداز: ۱) اصل غرامت یا زیان شرکت بیمه متعهد است در صورت بروز خسارت به فردی خسارت […]
خرداد ۱۶, ۱۳۹۹
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص در رابطه با بیمه های اشخاص، اصول حقوقی فراوانی وجود دارد، همانطور که میدانید، بیمه های اشخاص یک قرارداد حقوقی و […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص از اولین پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تامین، البته تامین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده […]
خرداد ۴, ۱۳۹۹
نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث ۱. ذینفع از بیمه را بیمه گذار معین میکند. ممکن است استفاده کننده یک یا چند […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹
آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص هدف اصلی و اساسی بیمه های اشخاص تامین همین نیازهای اولیه اجتماعی- اقتصادی هر خانواده پس از مرگ نان آور […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹
بیمه های عمر (زندگی)

بیمه های عمر (زندگی)

بیمه های عمر (زندگی) بیمه های اشخاص را براساس نیاز افراد و جوامع انسانی می توان به چندین نوع و شکل تقسیم بندی نمود. متخصصین بیمه […]