خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

بیمه عمر
خرید بیمه عمر
سپتامبر 16, 2019
خرید بیمه مسافرتی
خرید بیمه مسافرتی
سپتامبر 19, 2019

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

جهت خرید بیمه آتش سوزی و زلزله  به صورت آنلاین و همچنین درخواست و ثبت نام بیمه اتش سوزی به فرم مربوط مراجعه فرمایید ، در ادامه توضیحات مختصری در مورد بیمه آتش سوزی ارائه خواهیم داد

بیمه اتش سوزی و زلزله ساختمان و تاسیسات

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی ساختمان و تاسیسات  به صورت زیر می باشد :

 • آتش سوزی
 •   صاعقه
 • انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان
 • گردباد

بیمه آتش سوزی اثاثیه و لوازم منزل

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی اثاثیه و لوازم منزل  به صورت زیر می باشد :

 • آتش سوزی
 •   صاعقه
 • انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان
 • گردباد
 • سرقت با شکست حرز

هزینه پاکسازی

پاکسازی محل درصورت وقوع خطرات موردتعهد

اجاره و اسکان موقت

قابل سکونت نبودن محل به دلیل وقوع خطرات موردتعهد (قابل پرداخت حداکثربرای مدت 3 ماه)

مسئولیت مدنی مالی در قبال همسایگان (صرفاً ساختمان و اثاثیه)

ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی و انفجار

فوت و نقص عضو بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم در محل مورد بیمه

ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی، صاعقه،انفجار، سیل و طوفان

هزینه پزشکی بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم در محل مورد بیمه

ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی، صاعقه،انفجار، سیل و طوفان

خسارت احتمالی وارد به یکدستگاه خودرو متعلق به بیمه گذار مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه

ناشی از وقوع آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سیل، طوفان و زلزله با فرانشیز %15 هر خسارت

شرایط مربوط به بیمه حوادث

 خسارات قابل تأمین : فوت ، ازکارافتادگی ، نقص عضو و هزینه های پزشکی بیمه گذار و اعضای خانواده ( همسر و فرزند) که
مستقیماً ناشی از خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل و طوفان در محل مورد بیمه باشد.

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

وظایف بیمه گذار یا ذینفع در صورت وقوع حادثه

به محض وقوع حادثه غیر از فوت ، بیمه گذار بایستی به پزشک مراجعه نموده و خود را تحت معالجه قرار دهد و حداکثر تا یک هفته از تاریخ وقوع حادثه مراتب را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد. در حادثه منجر به فوت ، بیمه گذار یا ذینفع موظفند مراتب را تا دو هفته از تاریخ فوت کتباٌ به بیمه گر اطلاع دهند. بیمه شده یا ذینفع بایستی ضمن ارائه مدارک به بیمه گر ، به کلیه سوال ها با صداقت پاسخ دهند . بیمه شده یا ذینفع ملزم به قبول هرگونه تحقیق یا معاینه پزشکی که هزینه آن بر عهده بیمه گر است، می باشد .

مدارک مورد نیاز در صورت فوت

 1. گواهی پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت . 0ـ تصویر برابر با اصل خلاصه رونوشت وفات و جواز دفن
 2. تصویر برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی (کلیه صفحات )
 3. مدارک لازم درخصوص استفاده کننده ( استفاده کننده گان ) ازسرمایه بیمه ( انحصار وراثت )
 4. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح ( انتظامی، قضائی، تأمین اجتماعی و… ) تنظیم و نام بیمه شده درآن ذکر گردیده باشد.
 5. اصل بیمه نامه مدارک مورد نیاز در صورت وقوع خسارت نقص عضو و ازکار افتادگی ناشی از حادثه
 6.  گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح ( انتظامی، قضائی، تأمین اجتماعی،… ) تنظیم و نام بیمه شده درآن ذکر گردیده باشد. 0ـ تصویر برابر با اصل شناسنامه
 7. اصل بیمه نامه

 تعیین میزان غرامت بیمه

غرامت فوت : در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه نامه فوت کند ، بیمه گر متعهد میگردد سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه به وراث قانونی بپردازد. غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ( کلی و جزئی ) : طبق نظر کمیسیون پزشکی پرداخت می گردد.

هزینه های پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر

 • مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی یا هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر ، هر کدام که کمتر باشد
 • هزینه پزشکی که بیمه شده در مدت یک سال از تاریخ حادثه و حداکثر تا میزان مبلغ بیمه متحمل شده است.

تبصره : جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت ، نقص عضو ، از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی ) و هزینه های پزشکی نمی تواند از سرمایه بیمه تجاوز نماید .
تبصره 2 : در کلیه موارد، تشخیص نقص عضو ، از کارافتادگی دایم ( کلی یا جزئی ) و تعیین حداکثر درصد آن با کمیسیون پزشکی معتمد بیمه گر می باشد.

 •  مهلت پرداخت خسارت : بیمه گر متعهد می گردد در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه و پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک لازم و انجام صحیح تعهدات بیمه گذار ، ظرف مدت 2 هفته مبلغ خسارت را پرداخت نماید.
 •  استثنائات ( مواردی که فاقد پوشش بیمه می باشد ) : -0کلیه خسارات ناشی از جنگ، قیام، انقلاب، کودتا، اقدامات خرابکارانه و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی. -0خودکشی یا اقدام به آن.
 • کلیه خسارتهای ناشی از مستی، استعمال هرگونه مواد مخدر، روان گردان و داروهای محرک بدون تجویز پزشک. -2کلیه خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوز اقامت و پروانه کار باشند.
 • عمد بیمه گذار و بیمه شده در تحقق خطر
 • سایر موارد طبق شرایط عمومی بیمه عمر و حوادث مورد عمل بیمه گر

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

 • حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید
 • حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اموال و اثاثه و بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه، فهرست اموال نجات داده شده و محل جدید آنها و همچنین فهرست اثاثه از بین رفته و آسیب دیده را در اختیار بیمه گر قرار دهد
 • برای جلوگیری از توسعه خسارت، همزمان یا بعد از وقوع حادثه، اقدامات لازم جهت کاهش خسارت را به عمل آورد
 • قبل از بازدید و اجازه بیمه گر، در وضعیت مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه در جهت تقلیل خسارت یا رعایت منافع طرفین ضروری باشد
 • ماده – 27 مواردیکه موجب کاهش مبلغ خسارت می شود:در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا آنکه آنرا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی کاهش دهد
 • هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی روی داده باشد
 • هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 شرایط عمومی عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید
 • ماده – 29 اصل قائم مقامی : کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث، به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه، تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر ، به شخص اخیر منتقل می شود.
 • ماده – 30 استثنائات : مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، تلفن همراه، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هر گونه اسناد و نسخ خطی، اشیاء عتیقه و ارزش معنوی آنها و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .

 شرایط خصوصی

 • حداکثر تعهد بیمه گر برای منازل واقع در مناطق روستایی تا سقف تعهدات گروه الف می باشد.
 • سرقت دستگاه های الکترونیکی از قبیل تلفن همراه ، تبلت ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لپ تاپ به هر شکل از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج می باشد.
 • هرگونه خسارت وارد به اموال مستقر در فضای باز (مانند حیاط منازل) از شمول تعهدات این بیمه نامه خارج است.
 • فرانشیز(سهم بیمه شده از هر خسارت)خسارت ناشی ازخطرات آتش سوزی، صاعقه،انفجار صفر و در سایر خطرات %10 مبلغ هر خسارت میباشد. فرانشیز خسارات احتمالی وارد به خودرو ناشی از کلیه خطرات تحت پوشش %15 هر خسارت میباشد.
 • حداکثرتعهدبیمه گرطی مدت بیمه درقبال مواردبیمه شده هرردیف جدول تعهدات بیمه نامه ازسرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهدکرد.

خسارت احتمالی وارد به وسیله نقلیه مورد تعهد تحت شرایط زیر قابل رسیدگی خواهد بود

 • وسیله نقلیه در محل مورد بیمه بوده است .
 • وسیله نقلیه بیمه نامه معتبر دیگری (بدنه اتومبیل) نداشته باشد .
 • خسارت وارده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد بیمه نامه بوده و از خود وسیله نقلیه ناشی نشده باشد .

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت1316 و شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی ، در شرکت بیمه کوثر تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. شرایط عمومی بیمه نامه و شرایط پیوست خطرات اضافی تحت پوشش ، نزد بیمه گر موجود می باشد که در صورت درخواست بیمه گذار ارائه خواهد شد. بیمه گذار موظف است در صورت تغییر محل مورد بیمه، نشانی جدید را دراسرع وقت بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند در غیراینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال خسارات احتمالی نخواهد داشت.

مراحل بررسی خسارت :

 1. ارزیابی میزان خسارت وارده به اموال بیمه شده
 2. بررسی شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه توسط بیمه گر
 3. تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز پرونده خسارت
 4. صدور حواله خسارت و پرداخت آن تا چهار هفته پس از تکمیل مدارک

در این مقاله به بررسی شرایط یکی از بیمه ها اشاره شد در صورت درخواست فرم شرایط تمامی بیمه ها برایتان ارسال خواهد شد

بیمه آسیا – بیمه کوثر -بیمه پارسیان – بیمه پاسارگاد -بیمه سینا – بیمه دانا – بیمه رازی – بیمه ما – بیمه البرز – بیمه ملت – بیمه نوین – بیمه سامان – بیمه کارافرین – بیمه تجارت نو – بیمه آرمان – بیمه تعاون – بیمه دی – بیمه معلم – بیمه ایران – بیمه آسماری – خرید و ثبت نام آنلاین و اینترنتی بیمه آتش سوزی و زلزله

دیدگاهتان را بنویسید