خرید بیمه عمر

خرید بیمه شخص ثالث و بدنه
خرید بیمه شخص ثالث و بدنه
سپتامبر 15, 2019
خرید بیمه آتش سوزی و زلزله
خرید بیمه آتش سوزی و زلزله
سپتامبر 17, 2019

خرید بیمه عمر

بیمه عمر

خرید بیمه عمر

خرید بیمه عمر توسط کارگزاری رسمی بیمه مرکزی بدون واسطه برای ثبت نام و همچنین درخواست بیمه عمر و سرمایه گذاری به صفحه مربوط مراجعه فرمایید برای ثبت نام آنلاین بیمه عمر کلیک کنید.

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست و چه مزایایی دارد ؟

بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نسل سوم بیمه عمر است که پس از بیمه ی عمر زمانی ساده و بیمه عمر و پس انداز شکل گرفته است.

خرید بیمه عمر

بیمه عمر زمانی ساده

بیشترکارمندان دولت چنین بیمه ای دارند.این بیمه نامه به شرط فوت است و متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد را تعیین کند. این بیمه نامه سود مشارکت و تعدیل ندارد.

بیمه عمر و پس انداز

این بیمه نامه به شرط فوت و حیات است)در صورت حیات بیمه شده مبلغ پرداختی با سود 15 درصد به وی داده میشود( ولی متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد بیمه را تعیین کند. همچنین این بیمه نامه فاقد سود مشارکت و تعدیل می باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری به شرط فوت و حیات بوده و کامال انعطاف پذیر و مطابق نیاز بیمه شده است. متقاضی میتواند پوشش های اضافی را به بیمه نامه خود بیفزاید. عالوه بر این فرد می تواند حق بیمه و سرمایه فوت خود را با توجه به میزان تورم تعدیل نماید.در صورت حیات بیمه شده مبلغ پس اندازهای وی با سود تضمینی و مشارکت به عنوان بازنشستگی به او پرداخت گردیده و در صورت فوت بیمه شده،غرامت فوت به عالوه اندوخته ریاضی وی به ذینفعی که خودش مشخص کرده پرداخت می شود.از این رو است که امروزه بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدارترین بیمه ها در سطح جهان است و با اضافه کردن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به آن روز به روز طرفداران بیشتری جلب این خدمات بیمه ای بی نظیر می شوند.

چرا بیمه عمر و سرمایه گذاری؟

بیمه یکی از شاخص های رشد فرهنگی یک جامعه است. ما به عنوان مشاوران فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری وظیفه داریم این بیمه نامه را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. ما باید هموطنانمان را از ضرورت داشتن چنینی بیمه ای آگاه کرده و آدم ها را در گرفتن یک تصمیم درست یاری کنیم. اما به راستی چرا داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری تا این حد ضرورت دارد؟ به آدم هایی فکر کنید که تشکیل خانواده داده اند و عهده دار اداره یک خانواده هستند.

  • اگر اتفاقی برای این سرپرست خانواده بیافتد بازماندگان وی چگونه می توانند ازپس مسائل مالیشان برآیند ؟
  • چه کسی مسئول هزینه زندگی فرزندان و همسر وی خواهد بود ؟

با داشتن چنین بیمه نام ایی حداقل قسمتی از مسائل مالی خانواده در غیاب وی حل می شود.حاال لحظه ای تامل کرده و به سی سال آینده نسل خودمان فکر کنید.اگر میخواهید سی سال آینده آدم ها را ببینید کافی است به افرادی
که هم اکنون درسن 50 تا 70 سالگی هستند نگاهی بیاندازید.عده زیادی همچنان مشغول کارند یا به سختی روزگار میگذرانند.چرا که در سن جوانی برای دوران پیری خود پس انداز کافی نداشته اند.آنچه این بیمه نامه به افراد میدهد ً طوالنی و در نهایت آرامش و آسودگی خاطر دوران بازنشستگی قدرت پس انداز مبالغ اندک در مدت زمان نسبتا است.کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ گاه ثروتمند نمی شوند و آنچه که 30 سال آینده ما را رقم میزند تصمیماتی است که امروز می گیریم و اقداماتی است که امروز انجام می دهیم.

خرید بیمه عمر

لحظه ای هم به نسل آینده فکر کنید

به فرزندان خواهران و برادران کم سن و سالی که داریم. به خواهر زاده ها و برادر زاده ها یمان فکر کنید: افرادی که امروز خردسال کودک و نوجوان اند و الجرم دوران جوانی و میانسالی را تجربه خواهند کرد. یک انسان 20 تا 30 ساله برای تشکیل زندگی ، تحصیل، خرید مسکن به چه اندوخته ای نیاز دارد؟ اگر من و شما هم اکنون 100 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان پول نقد داشتیم چقدر موفق تر بودیم؟ چه کارهایی میتوانستیم انجام دهیم که هم اکنون به خاطر محدودیت های مالی نمی توانیم؟ آیا حاضرید این فرصت برای نسل آینده ازدست برود؟ !

بیمه عمر

بیمه عمر یکی از انواع بیمه اشخاص است که علاوه بر پوشش‌ هایی برای زمان حیات افراد ، پوشش‌های دیگری مخصوص در مقابل خطرهای فوت دارد بیمه عمر و تامین آتیه  و یا بیمه عمر و سرمایه گذاری که به اختصار به آن بیمه عمر میگویند را به دو گونه میتوان تفسیر کرد ، ابتدا به صورت عامیانه و ساده و دیگری به صورت فن بیمه گری ( امروزه و در فضای صنعت بیمه بسیار کوشیده می شود تا از اصطلاح بیمه زندگی  به جای بیمه عمر استفاده شودو شخص بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق‌بیمه و انتخاب پوشش‌های مورد نظر، بیمه عمر مناسب خود را از شرکت بیمه تهیه کند.

بیمه عمر سرمایه گذاری بلند مدت

بیمه عمر را می‌توان به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز تعریف کرد که برای اشخاص آینده‌ نگر بسیار مفید خواهد بود.  خرید بیمه عمر به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مزیت‌های بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک داراست.

دیدگاهتان را بنویسید