خرید بیمه مسافرتی

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله
خرید بیمه آتش سوزی و زلزله
سپتامبر 17, 2019
خرید بیمه تکمیلی
خرید آنلاین بیمه تکمیلی
سپتامبر 23, 2019

خرید بیمه مسافرتی

خرید بیمه مسافرتی

خرید بیمه مسافرتی

خرید بیمه مسافرتی یا ثبت نام و درخواست بیمه مسافرتی داخل و خارج کشور  به صورت ارزان توسط کارگزار رسمی بیمه مرکزی برای خرید بیمه مسافرتی کلیک کنید

نکته مهم : 

در مقاله خرید بیمه مسافرتی ، شرایط یکی ازشرکت های بیمه در زیر آورده شده به صورت مثال می باشد و بیشتر اعداد به صورت تصادفی درج شده اند  برای دریافت شرایط شرکت مورد نظر فرم مشاوره را پر نمایید تا کارشناس بیمه با شما تماس بگیرد و سوالات شما رو پاسخ دهد.

شرایط عمومی بیمه مسافرتی ( خرید بیمه مسافرتی )

 • در صورت بروز هر گونه حادثه و یا بیماری در هر یک از کشور های تحت پوشش بیمه نامه ، جهت تسهیل در امر خدمت رسانی و اجتناب از بروز هر گونه مشکل بعدی ، حتماً در اسرع وقت با مراکز تماس 42ساعته تماس بگیرید ، تماس حاصل فرموده و نام کامل خود ، شماره بیمه نامه ، تلفن و نشانی محل تماس و شرح مختصری از مشکل بوجود آمده را گزارش فرمائید.
 • در کلیه شرایط اعلام بروز خسارت حداکثر ظرف مدت 7 روز ( 168 ساعت) به شرکت کمک رسان الزامی می باشد.
 • اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج از کشور آغاز می گردد
 • در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر ، تمدید آن مقدور نمی باشد
 • در صورت عدم استفاده از بیمه نامه (بعلت عدم دریافت ویزا، انصراف از سفر و یا دلایل دیگر) تا 6 ماه پس از صدور می توانید 
 • صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمائید.

خرید بیمه مسافرتی

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی (خرید بیمه مسافرتی)

 • الف :
 1. بیمه شده (بیمه گذار) دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی شرکت بیمه
 2. اعضای بلافصل خانواده: شامل همسر، فرزندان (دارای سن 13سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه شده که به صورت دائم با وی زندگی میکند.
 3. کشور محل اقامت : محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه شده است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.
 4. تیم پزشکی: هیات پزشکی متناسب با نوع خسارت می باشد که توسط سرپرست خدمات پزشکی شرکت کمک رسان و پزشک معالج تعیین می شوند.
 5. بیماری: عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که شروع یا منشاء آن بعد از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد
 6. بیماری حاد : هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن وی در بیمارستان بوده و بنا به نظر تیم پزشکی شرکت کمک رسان، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
 7. صدمات جسمانی: صدمه یا جراحت بدنی که صرفاً بصورت ناگهانی و اتفاقی مستقیماً بوسیله یک عامل خارجی مشهود به بدن وارد شود ( به استثناء بیماری ) و وقوع آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد.
 8. صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر تیم پزشکی شرکت کمک رسان، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
 9. حادثه (ادعای خسارت آن:) هر حادثه ای که دخالت شرکت کمک رسان را سبب شده و علت آن وقوع یک یا چند خطر مربوط به مزایای این بیمه نامه باشد.
 10. یورو (€) : ارز قانونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.
 11. فرانشیز : بخشی از هزینه ها که پرداخت آن مستقیماً به عهده بیمه شده می باشد.
 12. پوشش و گستره آن: شرکت کمک رسان بلافاصله خدمات ذکر شده مندرج در بخش دوم بیمه نامه را که به علت بیماری و یا حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی اتفاق می افتد را به بیمه شده ارائه خواهد نمود، مشروط بر اینکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده در بیمه نامه و یا مدت سفر مندرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه شده به محل اقامت خود هر کدام زودتر حادث شود از درجه اعتبار ساقط میگردد 
 • ب ) محدوده جغرافیایی: مزایائی که در بخش دوم (خدمات کمک رسانی در سفر) قید گردیده اند در کلیه نقاط جهان به استثنای محدوده جغرافیایی ایران و کشور هایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی (اعم از اعلام شده یا نشده) هستند، می باشند.
 • ج) مدت پوشش : بیمه نامه از تاریخ خروج قانونی بیمه شده از کشور ایران و فقط برای سفرهایی که مدت آنها حداکثر 29 روز باشد معتبراست، مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاهتری قید شده باشد. بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نماید.
 • د ) مرور زمان: اعتبار هر ادعای خسارت برای موارد پوشش داده شده یکسال از تاریخ وقوع آن خسارت می باشد.
 • ه ) اصل جانشینی: بیمه گر جانشین حقوق و اقدامات قانونی بیمه شده بر علیه مقصر حادثه ای که منجر به پرداخت خسارت و یا غرامت به موجب یکی از امتیازات پوشش داده شده در این بیمه نامه تا حد هزینه متحمل شده و یا غرامت پرداخت شده خواهد بود. در صورتیکه خدمات انجام شده توسط بیمه گر کلاً و یا جزء ً در بیمه نامه دیگری پوشش داده شده باشد، بیمه گر جانشین حقوق بیمه شده و اقدامات قانونی وی بر علیه بیمه گذار و بر اساس بیمه نامه مذکور خواهد بود.

خدمات کمک رسانی در سفر

 1.  شرکت بیمه  خدمات زیر را فقط به هنگام سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت و مشروط بر اینکه مدت هر سفر از 29 روز متوالی بیشتر نباشد ارائه خواهد نمود ، هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور: در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی، شرکت کمک رسان هزینه های معمول، متداول لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویز شده از جانب پزشک بیمه شده را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. تیم پزشکی شرکت کمک رسان برای نظارت بر ارائه درمان مناسب به بیمه شده با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهند نمود. فرانشیز: مبلغ 92 یورو در هر مورد خسارت اعمال می گردد ( به استثاء موارد صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 92 ساعت)
 2. جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت در طول مدت سفردر اثر بروز بیماری یا حادثه: در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده، شرکت کمک رسان نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده، تیم پزشکی شرکت کمک رسان در مورد مرکز درمانی که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن ویبه کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس تیم پزشکی شرکت کمک رسان طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال و یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله تصمیم گیری می نماید. در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپائی مداوا می شوند و به اعتقاد تیم پزشکی شرکت کمک رسان بازگشت بیمه شده به کشورش مورد نیاز نباشد انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد به وسیله آمبولانس یا سایر وسائل نقلیه انجام خواهد گردید.
 3. پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی: شرکت کمک رسان در صورت نیاز هزینه فوریت های دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از محل کشور محل اقامت وی تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت می نماید. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد. فرانشیز: مبلغ 92 یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی اعمال می گردد.
 4. بازگرداندن جسد متوفی: در صورت فوت بیمه شده، شرکت کمک رسان تمهیدات لازم را برای انتقال و بازگرداندن جسد متوفی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید. تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری و یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.
 5. بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت: به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه مشمول این بیمه نامه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی، شرکت کمک رسان هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده که به همراه بیمه شده در سفر می باشد به کشور محل اقامت را در صورت عدم توانایی وی به سفر با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل می نماید.
 6. سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده: در صورتیکه بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از بیمه شده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محلی که بیمه شده در آن بستری می باشد و مخارج اقامت تا سقف 60 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 15 روز را پرداخت خواهد نمود.
 7. مساعدت حقوقی : (خرید بیمه مسافرتی) ، در صورتیکه بیمه شده به موجب قوانین مدنی کشوری که به آن سفر کرده است و در رابطه با خسارت اتفاقی وارد به شخص ثالث و یا عدم رعایت قوانین و مقررات اجرائی محلی به عنوان یک شهروند ساده تحت تعیب قرار گیرد شرکت کمک رسان دفاع قانونی لازم را انجام و هزینه های دفاع قانونی از وی را به استثناء مسئولیت هایی که ناشی از استفاده، تملک یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری باشد را تا سقف 1500 یورو پرداخت مینماید.
 8. فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور: در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر مراحل اداری متناسب که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده می بایست طی شود، هزینه های جابجائی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف 200 یورو تقبل خواهد نمود.
 9. بازگردادن کودکانی که بی سرپرست مانده اند: در صورت انتقال یا بازگردانیدن بیمه شده (طبق بند انتقال پزشکی یا بازگردانیدن چسد در صورت فوت) و عدم توانایی بیمه شده از مراقبت فرزند زیر 15 سال خود که در سفر همراه او بوده است، شرکت کمک رسان از جانب بیمه شده هزینه برگشت فرزند بیمه شده به ایران تحت نظارت یک فرد بزرگسال را پرداخت خواهد کرد.
 10. ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری: شرکت کمک رسان مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه شده، شرکت کمک رسان اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد.
 11. بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده: (خرید بیمه مسافرتی) هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود(تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر شده و چنانچه وی قادر به بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که برا ی سفر اجاره شده است نباشد، شرکت کمک رسان هزینه سفر او به کشور محل اقامت وی را پرداخت خواهد نمود. بیمه شده می بایست دلایل، اسناد و یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را به شرکت کمک رسان تسلیم نماید.
 12. تحویل دارو (خرید بیمه مسافرتی)  : شرکت بیمه سامان هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه شده را حتی در صورتیکه که توسط پزشک معالج وی قبل از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.
 13. تأخیر در رسیدن چمدان ها:(خرید بیمه مسافرتی) چنانچه بار همراه و تحویل شده ذینفع ظرف مدت 12 ساعت از زمان ورود او به مقصد تعیین شده پرواز ( به استثناء کشور محل اقامت ایران) به او تحویل نشود، شرکت کمک رسان هزینه هایی را که او در مقصد جهت خرید اضطراری البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان دریافت چمدان و یا ظرف 48 ساعت ( هر کدام که زودتر واقع شود ) متحمل شده است را تا سقف 250 یورو جبران خواهد کرد . برای دریافت خسارت ذینفع بایستی اظهارنامه یا گواهی کتبی از شرکت هواپیمایی مربوطه (یا کارگزار آن) که در آن مدت تاخیر به ساعت، علت تاخیر و نیز اصل صورتحسابهای خرید را به شرکت کمک رسان ارائه نماید.
 14. مفقود شدن چمدان های تحویل شده:(خرید بیمه مسافرتی) چنانچه بار همراه و تحویل شده بیمه شده ظرف مدت 48 ساعت از ورود او به مقصد به وی تحویل نشود ( به استثناء کشور محل اقامت ایران) شرکت کمک رسان به ذینفع تا مبلغ 800 یورو (بر اساس هر کیلو 20 یورو و حداکثر تا 40 کیلو گرم) به منظور تامین هزینه های متحمل شده ظرف مدت 48 ساعت برای خرید ضروری البسه و لوازم بهداشتی و آرایشی اساسی پرداخت می نماید. برای دریافت خسارت ذینفع بایستی اظهارنامه یا گواهی کتبی از شرکت هواپیمایی مربوط مبنی بر تایید خسارت و وزن بار همراه به کیلو گرم و نیز اصل صورتحسابهای خرید را به شرکت کمک رسان ارائه نماید. استفاده از این خدمات بند های 13و 14 فقط در صورت ارائه اصل صورتحساب ها امکان پذیر بوده و مزایای آنها تواماً قابل پرداخت نمی باشند.
 15. یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی : شرکت کمک رسان راهنمائی های لازم را در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات مشخص را به بیمه گذار ارائه نموده و برای یافتن آنها همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت بیمه شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.
 16. تأخیر در حرکت: در صورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تأخیر داشته باشد، شرکت کمک رسان به شرط ارائه نسخه اصلی صورتحساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:
 • در صورتیکه تأخیر بیش از 6 ساعت باشد، تا سقف 45 یورو.
 • در صورتیکه تأخیر بیش از 12 ساعت باشد، تا سقف 90 یورو.
 • در صورتیکه تأخیر بیش از 18 ساعت باشد، تا سقف 135 یورو.
 • در صورتیکه تأخیر بیش از 24 ساعت باشد، تا سقف 180 یورو.

خرید بیمه مسافرتی

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه مواد فوق 180 یورو می باشد. هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمائی، فرودگاه های مبدأ و مقصد و یا کشور های خدماتی طرف قرارداد با آنها و همچنین تأخیر های مربوط به پرواز های چارتر و غیر عادی از تعهد این بند مستثنی می باشد. شرایط و محدودیت های دیگر مربوط به این سرویس عبارتند از:

 1. پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بند از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه شده می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل و یا نمایندگان آنها دریافت نماید
 2. خسارت های مربوط به این بند از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا برای حرکت بیمه شده مقرر بوده است محاسبه خواهد گردید.

17 – حواله وجه نقد: چنانچه بیمه شده در طول سفر خود به خارج از کشور محل اقامت در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری و یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تأییدیه، شکوائیه رسمی و غیره به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت بیمه سامان به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی ، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران، نسبت به حواله حداکثر 349یورو اقدام خواهد نمود. 18ارسال وجه الضمان: شرکت بیمه سامان هر گونه وجه الضمان مورد درخواست بیمه شده را حداکثر تا سقف 349یورو مشروط بر اینکه مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران و به صورت چک بانکی، حواله و یا پول نقد نزد دفتر رسمی شرکت بیمه سامان به سپرده گذاشته شود، حواله خواهد نمود 

استثنائات عمومی (خرید بیمه مسافرتی )

موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی هستند:

 1. مواردیکه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درنتیجه سوء نیت بیمه شده، مشارکت وی در اقدامات جنائی و یا ناشی از اعمال متقلبانه و یا بی توجهی و بی احتیاطی وی حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بیمه شده در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.
 2. عوامل و بلایای طبیعی مانند بهمن، سیل، فوران لیمنیک، سونامی، کوالاک، خشکسالی، طوفان تگرگ، باد ها و جریانات داغ، گردباد، آتش سوزی های طبیعی، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی و غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، سوختگی بر اثر اشعه خورشد و یا اشعه گاما، شهاب ثاقب و به طور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به وقایع زمین شناسی .
 3. وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی 
 4. وقایع و یا اقدامات نیرو های مسلح یا امنیتی در زمان صلح جنگ، با اعلام قبلی و یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بینالمللی با استفاده از زور و خشونت )
 5. موراد ناشی از آثار مستقیم و غیر مستقیم رادیو اکتیویته و یا آلودگی به تشعشعات هر گونه مواد پرتو زای سوخت های هسته ای و یا مواد پرتو زای سمی منفجره و یا هرگونه مواد خطرناک تأسیسات و تجهیزات هسته ای
 6. موارد ناشی از حضور بیمه شده در شرط بندی، درگیری و نزاع ( به استثنای دفاع مشروع و یا ضروری )
 7. بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.
 8. موارد ناشی از شرکت بیمه شده در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های عمومی و مقدماتی.
 9. شرکت در ورزش های انجام ورزش های: مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه ، شکار حیوانات خارج از محدوده اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوه نوردی، غار نوردی، مشت زنی، کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی، پرش با چتر نجات، بالون سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و به طور کلی هرگونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی گردد.
 10. حضور در رقابت ها و تورنومنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند
 11. اسکی و یا سایر ورزش های زمستانی و یا تابستانی خطرناک
 12. اشخاص مقیم دائم و یا دانشجویان خارج از ایران
 13. استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین بال گرد، به عنوان مسافر و یا خدمه.
 14. حوادث ناشی از خطرات شغلی بیمه شده که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و یا کار قلمداد می شوند.

تبصره : در صورتی که حق بیمه اضافی فعالیت های ورزشی مندرج در بند های 10 ،11 و 12 فوق طی مفاد مندرج در بیمه نامه پرداخت شده باشد، مورد مذکور از شمول استثنائات قرارداد خارج خواهد بود

علاوه بر استثنائات فوق، ادعای خسارت زیر نیز خارج از شمول تعهدات این بیمه نامه می باشند :
 • چنانچه بیمه شده و یا نماینده قانونی وی بدون اطلاع قبلی و اخذ مجوز از مرکز پاسخگوئی شرکت کمک رسان (همانگونه که در بخش چهارم مشخص شده) اقدام به پرداخت هزینه هایی نمایند، آن هزینه های قابل پرداخت نخواهند بود.
 • مرتبط با درمان هایی که در کشور محل اقامت بیمه شده انجام شده است.
 • مرتبط با سفری که به منظور درمان انجام شود.
 • مرتبط با درمان هایی که ناشی از اقدمات پیش گیرانه و یا واکسیناسیون انجام می پذیرد.
 • درمان آب گرم، فیزیوتراپی، آفتاب درمانی و یا درمان به منظور زیبائی.
 • هزینه های مرتبط با اعمال جراحی و یا درمان هایی که از نظر پزشک معالج و نظر پزشک معالج تیم پزشکی شرکت کمک رسان بیمه شده می تواند آنها را تا زمان مراجعت به کشور محل اقامت به تعویق بیاندازد.
 • موارد ناشی از هر گونه بیماری موجود و یا قبلی که بیمه شده در حال معالجه آن است و یا منتظر دریافت تجویز مناسب جهت درمان آن بوده و یا ظرف دو سال گذشته به منظور درمان آن تحت عمل جراحی، آزمایش و یا نمونه برداری قرار گرفته است.
 • عارضه و یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن و یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است. همچنین دوران نقاهت جزئی از کل دوران بیماری می باشد.
 • هرگونه شرایط بیماری که بر طبق نظر پزشک تیم پزشکی شرکت کمک رسان قابل پیش بینی / انتظار در طول اقامت بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی بوده است.
 • هرگونه شرایط پیشین بیماری که برای آن بیمه شده تحت تشخیص پزشکی قرار نگرفته است.
 • هرگونه شرایط درمانی که بیمه شده دارا بوده و برای آن روند های درمانی لازم را عمل نکرده و دارو های تجویز شده پزشک معالج را استفاده ننماید.
 • موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدر یا دارو های فاقد نسخه پزشکی. ( به غیر از داروهایی که تحت نظر پزشک تجویز و مصرف شده باشند).
 • بیماری های شیوع یافته در جهان، اعلام شده بر طبق سازمان بهداشت جهانی.
 • موراد ناشی از بارداری در خلال مدت سه ماه مانده به زایمان و یا سقط جنین اختیاری.
 • موارد ناشی فوت یا جراحت و یا بیماری ناشی از خود کشی و یا اقدام به خود کشی.
 • موارد ناشی از امتناع و یا تأخیر بیمه شده و یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت کمک رسان و مورد توافق تیم پزشکی آن.
 • اقدامات توانبخشی.
 • rپروتز ها، وسائل کمک ارتوپدی و یا ارتودنسی و همچنین عینک.
 • موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی و یا شناسائی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.
 • هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه شده پیش آید، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام می گیرد و در هر صورت، هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 44روز از تاریخ شروع بیمه نامه،صرفنظر از مفاد بند های ضمیمه و یا مندرجات شرایط خصوص بیمه نامه، توسط بیمه شده تقبل می گردد.

شرکت کمک رسان در صورتیکه به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که به طور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده و مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

وظائف بیمه شده – خرید بیمه مسافرتی

 •  ارائه اعلام خسارت
 • درخواست امداد : برای هر نوع کمک رسانی در سراسر دنیا بیمه شده می بایست اجباراً و فوراً قبل از هر نوع اقدام شخصی با مرکز پاسخگوئی 24 ساعته شرکت کمک رسان  بیمه تماس بگیرید

مواردی که بیمه شده می بایست در این تماس گزارش دهد

 •  نام کامل خود
 • شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه مسافرتی خود
 • تلفن و نشانی محلی که بتوان با وی تماس گرفت
 • شرح مختصر مشکل و خدماتی که مورد نیاز است

کوتاهی در اعلام به موقع خسارت به شرکت کمک رسان

اعلام خسارت: باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 168ساعت ( 7روز) پس از بستری شدن و یا مشاوره پزشکی با شرکت کمک رسان صورت گیرد. خسارت اعلام شده پس از این مهلت منتفی تلقی شده و مورد بول شرکت کمک رسان نخواهد بود. مورادی که بیمه شده با خطر جانی روبرو است: بدون توجه به ماده فوق و مفاد این قرارداد در شرایطی که بیمه شده با خطر جانی روبروست بیمه شده و یا نماینده وی باید فوراً ترتیب انتقال به نزدیکترین بیمارستان را فراهم آورده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مرکز پاسخگوئی شرکت کمک رسان برساند. بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان: در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیاز باشد بیمه شده و یا نماینده وی باید ظرف مدت 168 ساعت ( 7روز) از زمان بیماری یا حادثه مراتب را به اطلاع شرکت کمک رسان برساند. در غیر اینصورت شرکت کمک رسان حق خواهد داشت هزینه هایی که در صورت اعلام در مهلت 168ساعت ساعت ( 7روز) ممکن بود ایجاد شود را به حساب بیمه شده منظور نماید.

انتقال پزشکی

چنانچه بیمه شده در رابطه با انتقال و یا بازگرداندن به کشور محل اقامت اعلام خسارت نماید، نکات زیر را باید رعایت کرد:

به منظور اینکه شرکت کمک رسان بتواند در اسرع وقت اقدام نماید، بیمه شده و یا نماینده قانونی وی میبایست اطلاعات زیر را به شرکت کمک رسان اعلام نماید:

 • نام، آدرس و شماره تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا انتقال یافته است.
 • – نام، آدرس و شماره تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی

تیم پزشکی و یا نمایندگان شرکت کمک رسان بایستی به بیمه شده دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت او را بررسی نمایند. در صورتی که بیمه شده بدون عذر موجه شرایط بستری را فراهم ننماید، حقی برای امداد پزشکی نخواهد داشت.

 1. در تمام موارد شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج تاریخ و نوع وسیله حمل را تعیین می نماید. حمل و نقل پزشکی و یا بازگردانیدن به کشور با آمبولانس هوائی محدود به حمل داخل یک قاره است.
 2. زمانیکه شرکت کمک رسان هزینه حمل و نقل بیمه شده را پرداخت می نماید، بیمه شده بایستی قسمتی از بلیط خود را که از آن استفاده ننموده است به شرکت کمک رسان واگذار نموده و یا معادل آن را پرداخت نماید.

سایر شرایط

 • بلافاصله پس از وقوع خسارت بیمه شده می بایست به منظور محدود کردن و خسارت و آثار آن نهایت کوشش خود را بنماید.
 • بیمه شده موظف است کلیه اسنادی را که شرکت کمک رسان را قادر به بازیافت خسارت از منابع مربوطه می سازد در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید