قرارداد بیمه اتکائی مازاد سرمایه

بیمه مشترک و اتکائی
بیمه مشترک و اتکائی
شهریور ۱۳, ۱۳۹۸
حق بیمه کل
شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

قرارداد بیمه اتکائی مازاد سرمایه

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه

قرارداد بیمه اتکائی مازاد سرمایه

در این قرارداد بیمه گزار واگذارنده بخشی از سرمایه بیمه شده را به عنوان سهم نگهداری Retention خود برعهده گرفته و برای سرمایه های مازاد برسهم نگهداری پوشش اتکائی تهیه می نماید. در این قرارداد بیمه گر واگذارنده درصد معینی از هر ریسک را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند.

نکته

مجموع حق بیمه صادره یک رشته از بیمه. یاکل حق بیمه یک شرکت و یا کل حق بیمه صنعت بیمه رادرکشور به ترتیب پرتفوی آن رشته، پرتفوی آن شرکت و یا کل پرتفوی صنعت بیمه می نامند.

مثلا” اگر مشارکت به میزان ۵۰ درصد باشد، از هربیمه نامه ۵۰ درصد سهم نگهداری و ۵۰ درصد سهم بیمه گر اتکائی خواهد بود.

 قرارداد اتکائی مازاد خسارت Excess of loss

دراین نوع قرارداد تاحد معینی از خسارات کلا” به عهده بیمه گر واگذارنده است و درصورتی که خسارت وارده ازآن حد تجاوز نماید مبلغ مازاد به عهده بیمه گر اتکائی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *