مقالات

شهریور ۳۰, ۱۳۹۹
ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟

ساعت ٢۴ در بیمه چیست ؟

ساعت ٢۴ در بیمه چیست؟ گاهی شروع زمان خرید بیمه نامه شخص ثالث همراه می گردد با زمان استفاده از وسیله نقلیه و به تبع آن […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
انواع بیمه های عمر

انواع بیمه های عمر (بخش ۲)

انواع بیمه های عمر مزایای بیمه(تمام عمر) مزایای بیمه های تمام عمر را بدون در نظر گرفتن نحوه پرداخت حق بیمه بشرح زیر می توان تقسیم […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
انواع بیمه های عمر

انواع بیمه های عمر (بخش ۱)

انواع بیمه های عمر   الف) بیمه های عمر زمانی شامل بیمه های به شرط خطر فوت، به شرط حیات و ترکیب ایندو یعنی بیمه مختلط، […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹
صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟

صندوق تأمین خسارتهای بدنی (مربوط به سوانح و حوادث ) چیست؟

صندوق تأمین خسارتهای بدنی (مربوط به سوانح و حوادث ) چیست؟ صندوق تأمین خسارت های بدنی قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر […]
شهریور ۷, ۱۳۹۹
موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه شرکت های بیمه باید حق بیمه رشته هایی که اجازه […]
شهریور ۱, ۱۳۹۹
وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای

وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای

وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای موضوع بیمه در بیمه نامه آتش سوزی، باربری و اشخاص کاملا متفاوت است. در بیمه نامه […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۹
نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان سن پیشنهاد دهنده سن بیمه گذار اثرات قابل ملاحظه ای بر نرخ و درصد از کارافتادگی و […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها انواع معاملات بیمه که مؤسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارتند […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹
شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن شرط برقراری مجدد: در صورتیکه چنین شرطی در بیمه نامه وجود داشته باشد […]
مرداد ۸, ۱۳۹۹
اركان بيمه مركزي ايران

ارکان بیمه مرکزی ایران

ارکان بیمه مرکزی ایران بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است: مجمع عمومی شورای عالی بیمه هیأت عامل بازرسان مجمع عمومی ماده ۷- مجمع عمومی بیمه […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت خسارت کلمه ای عربی و معنی فارسی آن ضرر، زیان، ضرر کردن، زیان مندی و زیان کاری است . خسارت از نظر […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت بطور کلی کارشناس خسارت از هر نوع که باشد همیشه بایستی سه اصل عمده زیر را مد […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹
ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۱) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ زﯾﺎن دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ زﯾﺎن […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
بیمه های درمانی

بیمه های درمانی

بیمه های درمانی هدف از بیمه های درمانی و بیمارستانی ، پرداخت هزینه های بیمارستانی در رابطه با معالجات مورد نیاز است . با توجه به […]