بیمه مشترک و اتکائی

شرايط بيمه كردن خطر
شرایط بیمه کردن خطر
شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
قرارداد بیمه اتکائی مازاد سرمایه
شهریور ۱۲, ۱۳۹۸

بیمه مشترک و اتکائی

بیمه مشترک و اتکائی

بیمه مشترک و اتکائی

در بحث بیمه مشترک و اتکائی بنابر آنچه که گذشت، دریافتیم برای بیمه کردن خطرشرایطی وجوددارد که درمجموع دامنه فعالیت بیمه گر را محدود می کند. اما همانطوری که ذکر گردید، چنانچه شرایط ذکرشده برای بیمه نمودن خطرها وجود نداشته باشد، بیمه گران یاتعهدات خودرا نسبت به کل سرمایه بیمه تا حد توان خود کاهش می دهند. بعبارتی بخشی از آن را بیمه می نمایند و یا کل خطر را پذیرفته و سپس آنرا بین خود و سایر بیمه گران تقسیم می نمایند. این نحوه عمل تحت عنوان توزیع خطر به دو صورت انجام میپذیرد :

    • بیمه مشترک
  • بیمه اتکائی

بیمه مشترک

اگر بیمه گر به تنهایی نتواند خطری را که به او پیشنهاد شده بیمه و آثار آنرا تحمل نماید، قسمتی ازآنرا که متناسب باتوانائی او است پذیرفته ومابقی را به بیمه گران دیگر واگذار می نماید. فرض کنید بیمه گر به تنهائی توانائـی برای بیمه نمـودن کارخانه ای به ارزش A را ندارد، لذا بیمه نامه ای برای کل کارخانه منتها برای درصدی از ارزش آن مثلا ۲۰ درصد صادر می نماید. حق بیمه ای که مطالبه می نماید معادل ۲۰ درصد کل حق بیمه است و تعهد وی نیز در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت حداکثر معادل ۲۰ درصد ارزش کارخانه می باشد. لذا صاحب کارخانه مجبور است خود برای تکمیل بیمه کارخانه به چند بیمه گر دیگر مراجعه نماید تا آنها نیز هرکدام سهمی را بپذیرند، بدین ترتیب بیمه این حالت بیمه گزار ناگزیر با تعدادی بیمه گر رابطه برقرار می کند، به هریک از بیمه گران قسمتی از حق کارخانه انجام می شود. در بیمه راپرداخت و از هر یک از آنان سهمی از خسارت احتمال خود را مطالبه می نماید.

بیمه اتکائی

از آنجائیکه معمولا” بیمه گزاران ترجیح می دهند با یک بیمه گرمعتبر سر و کار داشته باشند، بیمه گران ابتدا به تنهائی کل مورد بیمه را بیمه و درمقابل بیمه گزار متعهد می شوند، سپس سهمی ازخطر را که مازاد برقدرت تحمل آنها است به بیمه گران دیگر واگذارویابعبارتی مجددا” آنرا بیمه می نمایند. در این حالت بیمه گر اول مسئول وصول حق بیمـه و تـوزیع آن بین سایر بیمه گران بوده و نیز مسئول وصول سهم آنان ازخسارت احتمالی و پرداخت آن به بیمه گزار می باشد. بدیهی است بیمه گر اول برای اینکه در فاصله زمانی صدور بیمه نامه تا واگذاری بخشی از آن متعهد کل سرمایه بیمه نباشد، قبل از صدور بیمه ، تائیدیه آنرا از بیمه گران اتکائی طرف قرارداد خود می گیرد. بیمه اتکائی خود بصورت مختلف یعنی واگذاری سهمی ازکل پرتفوی ۱Portfolio دریک رشته و یاتمام رشته ها بطور یکجا Treatyو یا واگذاری بصورت موردی Facuttativeاز طریق انواع مختلف قراردادهای اتکائی صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *