بیمه های اجباری

مبنای مسئوليت مدنی
مبنای مسئولیت مدنی
شهریور ۲, ۱۳۹۸
بيمه های اختياری
بیمه های اختیاری
شهریور ۲, ۱۳۹۸

بیمه های اجباری

بيمه های اجباری

بیمه های اجباری

درر بیمه های اجباری که معمولا” باالزام قانونی همراه است، قانون گذار حقوق اجتماع را مدنظر قرار داده و برای حمایت از طبقات آسیب پذیر اجتماع، افراد جامعه را اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی ملزم به انجام آن می نماید.
بعنوان مثال می توان به بیمه تامین اجتماعی که درمورد کارگران یا طبقاتی کاربرد دارد که با درآمد متوسط زندگی می کنند و از لحاظ مادی در هنگام وقوع بیماری، حوادث و خطرهائی که منجر به خسارت و زیان می شود، توان تحمل یا جبران آنرا ندارند، همچنین بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه درمقابل اشخاص ثالث اشاره نمود.
دربعد نظارتی نیـز دولتـها بمنظـور نظارت بیشتـر و از نزدیـک،شـرکتهای بیمـه را وادار می نمایند، سهمی از هریک از بیمه نامه های خود را به یک موسسه بیمه اتکائی که مستقیما” تحت نظر دولت اداره می شود، واگذار کنند.

قبل از تاسیس بیمه مرکزی ایران

در ایران قبل از تاسیس بیمه مرکزی ایران این امـر توسط شرکت سهامی بیمـه ایران صورت می گرفت وبعدا”براساس ماده ۷۱ قانونی تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۵۰ موسسات بیمه موظف شدند ۲۵ درصد عملیات بیمه غیرزندگی و ۵۰ درصد عملیات بیمه زندگی خود را به بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *