وظایف بیمه گذار

قوانین کلی بیمه
قوانین کلی بیمه
دی ۲۲, ۱۳۹۸
اركان بيمه مركزی ايران
ارکان بیمه مرکزی ایران
دی ۲۲, ۱۳۹۸

وظایف بیمه گذار

وظايف بیمه گذار

وظایف بیمه گذار

بیمه گذار موظف است:

وظایف بیمه گذار

۱_در پاسخ به پرسش های مکتوب بیمه گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را با رعایت دقت و صداقت در اختیار وی قرار دهد .اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های مکتوب بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در این صورت نه فقط وجوه
پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .حکم این بند حسب مورد برای هر حمل حاکم خواهد بود.
۲_ برای ثبت و ارائه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر از نرم افزارهای مورد تأیید وی استفاده نماید .هزینه تهیه، نصب و پشتیبانی نرم افزار به عهدۀ بیمه گر خواهد بود.
۳_ برای همه کالاهایی که در مدت اعتبار قرارداد حمل م یکند به صورت مسلسل(پشت نمره) بارنامه صادر و مسؤولیت خود را در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان آنها تحت این شرایط، بیمه نماید.
۴_ یک نسخه از تصویر (کپی)حواله مبادی قانونی ذی ربط که برای دریافت بارنامه بنام وی(بیمه گذار) صادر می گردد را حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نماید.
۵_ ارزش محموله و میزان حق بیمه را در بارنامه درج کند.
۶_ فهرست کلیه بارنامه های صادره طی هر روز را با ذکر شماره سریال، مبدأ، مقصد،نوع و ارزش محموله، میزان حق بیمه به صورت الکترونیکی برای بیمه گر ارسال و حق بیمه مربوط به بارنامه های صادره را حداکثر تا پنج روز کاری پس از تاریخ صدور بارنامه به بیمه گر پرداخت نماید .در صورت عدم امکان ارسال الکترونیکی اطلاعات،بیمه گذار موظف است به ترتیبی که بیمه گر تعیین می کند مدارک فیزیکی فوق الذکر را ارسال نماید .چنانچه بیمه گذار به ترتیب مقرر در این بند مشخصات بارنامه های صادره را اعلام نکند یا حق بیمه مربوط را ظرف مدت تعیین شده نپردازد بیمه گر می تواند از پرداخت قسمتی و یا کل خسارت خودداری نماید.
۷_ در ذیل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره دفترچه کار، شماره گواهی نامه و کارت وسیله حمل و بیمه نامه، نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید .
۸_ سوابق بارنامه های صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل تا یک سال از تاریخ صدور نزد خود نگهداری نماید و هر زمان که بیمه گر درخواست نماید اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وی قرار دهد.
۹_ مراقبت های لازم را که هرکس عرفاً از منافع خود به عمل می آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیم هگر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیرهای مجاز و متعارف، بارعایت قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی در مدت زمان متعارف حمل و به مقصد برساند.
۱۰_ در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:
۱۰_۱ مراتب را در اولین فرصت و حداکثر تا پنج روز کاری بعد از تاریخ اطلاع
از وقوع حادثه به بیمه گر اطلاع دهد و همکاری لازم را برای بازدید و ارزیابی خسارت به عمل آورد.
۱۰_۲ بیمه گذار نباید بدون موافقت بیمه گر در مورد مسؤولیت هایی که تحت پوشش این قرارداد است تعهدی به عهده گیرد و یا وجهی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.
۱۰_۳ بدون اطلاع و موافقت کتبی بیمه گر، تغییری در وضعیت محموله خسارت دیده به عمل نیاورد مگر اقدامات و تغ ییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری است و عرفاً باید انجام شود.

۱۰_۴ در صورت دریافت هرگونه اوراق قضایی در خصوص مسؤولیت تحت پوشش این قرارداد، در اسرع وقت به بیمه گر اطلاع دهد.
۱۱_ اصل اسناد و مدارک زیر را در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نماید:
۱۱_۱ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه(در صورت وجود).
۱۱_۲ بارنامه و صورت مشخصات محموله.‌

۱۱_۳ فاکتور خرید محموله یا هر گونه مدارک معتبر دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد در صورت عدم ارایه مدارک فوق ارزش کالای مشابه در مبدأ و در زمان حمل ، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.‌
۱۱_۴ هرگونه مدرکی که بیان گر ادعای خسارت از طرف ارسال کننده یا صاحب کالا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *