پایان قرارداد بیمه

شرايط اساسی عقد بيمه
شرایط اساسی عقد بیمه
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸
بیمه های اجتماعی
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

پایان قرارداد بیمه

پايان قرارداد بيمه

پایان قرارداد بیمه

در پایان قرار داد بیمه درقراردادهای بیمه چهار حالت می توانند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شوند :

  1. پایان مدت اعتبار بیمه نامه
  2. فسخ
  3. انفساخ
  4. بطلان

فسخ بیمه

قرارداد بیمه می تواند طبق موارد معینه در قانون و یا رضایت طرفین فسخ و پایان پذیرد. لازم بذکراست که طبق اصول حقوقی حاکم برقراردادها، چنانچه قراردادی درطول مدت اعتبار فسخ گردد،تعهدطرفین تازمان فسخ بقوت خود باقی بوده ولی اززمان فسخ به بعد دیگرآثاری برآن مترتب نخواهد بود. بدین ترتیب که در صورت فسخ قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به برگشت حق بیمه از زمان فسخ تا پایان قرارداد خواهد بود و درمقابل هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت بعداز تاریخ فسخ بعهده وی نمی باشد.
بیمه گزار نیز چنانچه وجهی بابت حق بیمه تاقبل از تاریخ فسخ بدهکار باشد مدیون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه ای قبل از تاریخ فسخ اتفاق افتاده باشد بیمه گر نیز مکلف به پرداخت آن می باشد ولو پرداخت آن بعداز تاریخ فسخ باشد.

انفساخ بیمه

قرارداد بیمه ممکن است درمواردی بدون میل و اختیار طرفین به خودی خود فسخ گردد این موارد عبارتند از:

  • مورد بیمه دراثر وقوع حادثه کلا” ازبین برود.
  • اجازه عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب گردد

بطلان

چنانچه درقرارداد بیمه همانند سایر قراردادها شرایط صحت معامله رعایت نشده باشد و یا بموجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه،قصد تقلب بیمه گزار احرازگردد،قرارداد باطل وبی اثرخواهد بود. درصورت بطلان قرارداد، هیچ آثاری از ابتدا برآن مترتب نیست. در این حالـت چنانچه بیمه گر خسارتی را پرداخت نموده باشد قابل استرداد است و بـهمین طریق حق بیمـه پـرداختی توسط بیمه گزار، چنانچه عمل وی بقصد تقلب نبوده باشد. ماده ۱۱ قانون بیمه مقرر می دارد:” چنانچه بیمه گزار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله درموقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

نکته :
همچنین ماده ۱۲ قانون بیمه اشعار می دارد: ” هرگاه بیمه گزار عمدا” از اظهار مطالبی خودداری کند و یا عمدا” اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن درنظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری دروقوع حادثه نداشته باشد. دراینصورت نه فقط وجوهی که بیمه گزار پرداخته است قابل استردادنیست بلکه بیمه گرحق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده نیز از بیمه گزار مطالبه کند.

برای آگاهی بیشتر از موارد فسخ و بطلان قرارداد بیمه رجوع شود به مواد ۱۱ الی ۱۸و ماده ۲۳ قانون بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *