عوامل تشدید و تغییر خطر بیمه

مبلغ بيمه شده
مبلغ بیمه شده
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸
شرايط بيمه كردن خطر
شرایط بیمه کردن خطر
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

عوامل تشدید و تغییر خطر بیمه

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه

عوامل تشدید و تغییر خطر بیمه

  • فعالیت انسانی Human Activities
  • عوامل داخلی و خارجی Internal and External Causes

فعالیت انسانی Human Activities

رفت و آمد بیش از حد افراد در یک محل و یا افزایش فعالیتهای شخصی مثل رفتن به سفر و غیره احتمال وقوع حادثه را بیشتر می نماید.

عوامل داخلی و خارجی Internal and External Causes

گاهی این عامل یک امرداخلی است. مثل ساختاریک ساختمان چنانچه چوب و مواد پلاستیکی در ساخت آن بکار رفته باشد. و گاهی هم عامل خارجی در تشدید خطر دخالت می نماید، مثل یک واحد مسکونی که در مجاورت یک کارخانه تولید مواد شیمیائی ویاکارگاه رنگرزی ساخته شده باشد که با تشدید خطر مواجه هست. گاهی نیز این عوامل در طول مدت اعتبار بیمه نامه موجبات تشدید خطر را فراهم می آورند. مانند ساخت یک پمپ بنزین در مجاورت واحدهای مسکونی بعنوان عامل خارجی و یا تغییر کاربری مورد بیمه شده، مانند تبدیل کارگاه نجاری به کارگاه نجاری و نقاشی که توسط شخص بیمه گزار صورت می پذیرد بعنوان یک عامل داخلی.

ماده ۱۳ قانون بیمه اشعار می دارد : هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد با اضافه حق بیمه آنرا از بیمه گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا نماید یا قرارداد را فسخ نماید ……. و در صورتیکه مطلب اظهار نشده و اظهار خلاف واقع بعد از حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه ای که بایستی در صورت بیان اطلاعات بطور کامل و واقعی پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.ماده قانونی ذکر شده با توجه به اصل حسن نیت طرفین و اینکه اظهارات خلاف واقع و عدم اطلاع به بیمه گر بدلیل عدم آگاهی بیمه گزار صورت پذیرفته قابل اعمال و تسری به بحث تشدید خطر در طول مدت اعتبار بیمه نامه خواهد بود. در تکمیل این بحث ذکر این نکته نیز ضروریست که گاهی احتمال تشدید و یا حتی تخفیف خطر بدلیل تغییر شرایط قابل پیش بینی و در محاسبات حق بیمه لحاظ می گردد. مانند خطر فوت انسان که از دوران کودکی تا سنین نوجوانی به تدریج کاهش یافته و از سنین نوجوانی به بعد مرتبا در حال افزایش است.

پیشگیری از بروز حادثه و جلوگیری ازتوسعه آن در صورت وقوع و کاهش میزان خسارت

اولین موضوعی که مطلوب انسان می باشد، این است که خطر واقع نشود و برای این منظور اقداماتی صورت می دهد که احتمال وقوع خطر از بین رفته و یا به حداقل کاهش یابد. مانند : واکسیناسیون افراد بمنظور پیشگیری از ابتلا به بیماری، نصب برقگیر در ساختمانهای مرتفع و غیره. دومین گام این است که اگر حادثه اتفاق افتاد و خسارت ایجاد کرد جلوی توسعه خطر گرفته شده و زیانها به حداقل ممکن کاهش یابد. مانند : نصب وسایل اطفاء حریق در ساختمانها.

نگهداری و یا ازبین رفتن مورد بیمه

در بحث بیمه، برای اینکه پس از انعقاد قرارداد بیمه، نگهداری و یا ازبین رفتن مورد بیمه، برای بیمه گزار یکسان نباشد، قانون گزار در ماده ۴قانون بیمه امربیمه را مشروط به اینکه بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد می نماید و در ماده ۱۵مقرر می دارد بیمه گزار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا” هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد ،و در ادامه نیز مقرر می دارد: ))مخارجی که بیمه گزار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید برفرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *