بيمه نامه عمومی در رشته باربری

بیمه عمر و سرمایه گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری
سپتامبر 28, 2019
بیمه های اموال
بیمه نامه عمومی در آتش سوزی
سپتامبر 30, 2019

بيمه نامه عمومی در رشته باربری

بيمه نامه عمومی در رشته باربری

بيمه نامه عمومی در رشته باربری

بيمه نامه عمومی در رشته باربری ( بیمه باربری ) یك قرارداد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گزار منعقد و درآن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوقي و تعهدات طرفين معين مي گردد.
با انعقاد چنين قراردادهائي كليه حمل ونقلهائي كه بيمه گزاردرآينده انجام مي دهد زيرپوشش قرارميگيرد. مشروط براينكه بيمه گزار مشخصات هرمحموله و نحوه حمل كالا و نوع وسيله حمل، مبدا و مقصد و بطور كلي آنچه در قرارداد پيش بيني شده و يا احتياج به تصريح دارد، قبل از حمل طي اعلاميه حمل Cargo Declarationبه بيمه گر اعلام نمايد. بيمه گر نيز براساس اطلاعات دريافتي مبادرت به صدورگواهي حمل وياگواهي بيمه حسب موردمي نمايد.

خرید بیمه باربری

بطور كلي دربخش باربري دونوع بيمه نامه عمومي وجود دارد:

  1. بيمه نامه عمومي بدون قيد مبلغ بيمه شده سرمايه بيمه شده Open Coverبا رعايت شرط تعيين حداكثر ارزش هر محموله و يا ترتيب حمل كالا كه دربيمه نامه پيش بيني شده است. دراين حالت كليه محمولات بيمه گزار و صرفنظر از نوع آن ، مبادي و مقاصد حمل، نوع وسيله حمل كه در قرارداد عمومي پيش بيني شده(توسط بيمه گرتحت پوشش قرارمي گيرد. بيمه گر براساس اطلاعات دريافتي از بيمه گزار درباره هرمحموله مبادرت بصدور گواهي بيمه Insurance Certificate با ذكر ارزش محموله و حق بيمه متعلقه مي نمايد. بيمه گزار موظف است بلافاصله و قبل از حمل محموله نسبت بپرداخت حق بيمه متعلقه اقدام نمايد مگر اينكه دراين مورد توافق ديگري درقراداد صورت پذيرفته باشد. معمولا” دراين نوع قراردادها، بيمه گر مبلغي بعنوان سپرده حق بيمه Insurance Deposit از بيمه گزار دريافت مي كند كه درزمان پايان قرارداد آنرا مسترد مي نمايد.حسن اين كار دراين است كه بيمه گر درمقابل تعهد مي نمايد چنانچه اعلام اطلاعات مربوط به محموله اي سهوا” از قلم افتاد. آن محموله نيز تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد. اين نوع بيمه نامه بيشتر مورد نظر شركتها و تجار واردكننده انواع كالاها كه اطلاعي از مقدار و ميزان ارزش كل واردات خود درطول يكسال ندارند مي باشد.
  2. بيمه نامه عمومي باقيد مبلغ كل بيمه شده و تعيين ارزش هرمحموله وياترتيب حمل قسمتي ازكالاهاي موردبيمه. اين بيمه نامه معمولا”موردنظر پيمانكاران بزرگ براي اجراي پروژه هاي ازقبيل كارخانجات صنعتي بزرگ ويا پالايشگاهها، كارخانه هاي ذوب آهن ونظير آن مي باشد كه ارزش كل واردات آنها )كالاهائي را كه مي بايست براي اجراي پروژه موردنظر خريداري و وارد كنند مشخص مي باشد. دراين حالت نيز بيمه گر معمولا” معادل حق بيمه بالاترين ارزش يك حمل را به عنوان سپرده از بيمه گزار اخذ ودرپايان قرارداد مسترد مي دارد و درمقابل تسهيلات ذكر شده در بند 1دراختيار بيمه گزار قرار مي گيرد.

برای خرید بیمه باربری کلیک کنید و فرم مربوط به مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

دیدگاهتان را بنویسید