بیمه نامه عمومی در رشته باربری

بیمه عمر و سرمایه گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری
مهر ۷, ۱۳۹۸
بیمه های اموال
بیمه نامه عمومی در آتش سوزی
مهر ۷, ۱۳۹۸

بیمه نامه عمومی در رشته باربری

بيمه نامه عمومی در رشته باربری

بیمه نامه عمومی در رشته باربری

بیمه نامه عمومی در رشته باربری ( بیمه باربری ) یک قرارداد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد و درآن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی و تعهدات طرفین معین می گردد.
با انعقاد چنین قراردادهائی کلیه حمل ونقلهائی که بیمه گزاردرآینده انجام می دهد زیرپوشش قرارمیگیرد. مشروط براینکه بیمه گزار مشخصات هرمحموله و نحوه حمل کالا و نوع وسیله حمل، مبدا و مقصد و بطور کلی آنچه در قرارداد پیش بینی شده و یا احتیاج به تصریح دارد، قبل از حمل طی اعلامیه حمل Cargo Declarationبه بیمه گر اعلام نماید. بیمه گر نیز براساس اطلاعات دریافتی مبادرت به صدورگواهی حمل ویاگواهی بیمه حسب موردمی نماید.

خرید بیمه باربری

بطور کلی دربخش باربری دونوع بیمه نامه عمومی وجود دارد:

  1. بیمه نامه عمومی بدون قید مبلغ بیمه شده سرمایه بیمه شده Open Coverبا رعایت شرط تعیین حداکثر ارزش هر محموله و یا ترتیب حمل کالا که دربیمه نامه پیش بینی شده است. دراین حالت کلیه محمولات بیمه گزار و صرفنظر از نوع آن ، مبادی و مقاصد حمل، نوع وسیله حمل که در قرارداد عمومی پیش بینی شده(توسط بیمه گرتحت پوشش قرارمی گیرد. بیمه گر براساس اطلاعات دریافتی از بیمه گزار درباره هرمحموله مبادرت بصدور گواهی بیمه Insurance Certificate با ذکر ارزش محموله و حق بیمه متعلقه می نماید. بیمه گزار موظف است بلافاصله و قبل از حمل محموله نسبت بپرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید مگر اینکه دراین مورد توافق دیگری درقراداد صورت پذیرفته باشد. معمولا” دراین نوع قراردادها، بیمه گر مبلغی بعنوان سپرده حق بیمه Insurance Deposit از بیمه گزار دریافت می کند که درزمان پایان قرارداد آنرا مسترد می نماید.حسن این کار دراین است که بیمه گر درمقابل تعهد می نماید چنانچه اعلام اطلاعات مربوط به محموله ای سهوا” از قلم افتاد. آن محموله نیز تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. این نوع بیمه نامه بیشتر مورد نظر شرکتها و تجار واردکننده انواع کالاها که اطلاعی از مقدار و میزان ارزش کل واردات خود درطول یکسال ندارند می باشد.
  2. بیمه نامه عمومی باقید مبلغ کل بیمه شده و تعیین ارزش هرمحموله ویاترتیب حمل قسمتی ازکالاهای موردبیمه. این بیمه نامه معمولا”موردنظر پیمانکاران بزرگ برای اجرای پروژه های ازقبیل کارخانجات صنعتی بزرگ ویا پالایشگاهها، کارخانه های ذوب آهن ونظیر آن می باشد که ارزش کل واردات آنها )کالاهائی را که می بایست برای اجرای پروژه موردنظر خریداری و وارد کنند مشخص می باشد. دراین حالت نیز بیمه گر معمولا” معادل حق بیمه بالاترین ارزش یک حمل را به عنوان سپرده از بیمه گزار اخذ ودرپایان قرارداد مسترد می دارد و درمقابل تسهیلات ذکر شده در بند ۱دراختیار بیمه گزار قرار می گیرد.

برای خرید بیمه باربری کلیک کنید و فرم مربوط به مشاوره رایگان را تکمیل نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *