بیمه نامه عمومی در آتش سوزی

بيمه نامه عمومی در رشته باربری
بيمه نامه عمومی در رشته باربری
سپتامبر 29, 2019
پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
اکتبر 1, 2019

بیمه نامه عمومی در آتش سوزی

بیمه های اموال

بیمه نامه عمومی در آتش سوزی

بیمـه نامه عمومی در آتش سوزی یا بیمه نامه با سرمایه شناور Floating Policy

 

( جهت خرید بیمه آتش سوزی کلیک کنید )

اظهارنامه ای

این نوع بیمه نامه در رشته آتش سوزی مربوط به انبارهای كالا می باشد كه میزان موجودی آنها مرتبا درحال تغییر است. دراین نوع قرارداد ملاك تعهد بیمه گر و تعیین حق بیمه براساس بالاترین میزان ارزش كالاهای اظهارشده درطول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد. بدین ترتیب كه بیمه گزار ابتدا بالاترین ارزش كالاهائی كه ممكن است درطول سال درانبار خود داشته باشد اعلام و بیمه گر نیز برهمان مبنا حق بیمه یكسال را محاسبه، لكن 50 درصد آنرا دریافت مینماید.

 

خرید بیمه آتش سوزی

سپس در پایان هرماه یاهرمدت توافق شده دیگر، بیمه گزار ارزش كالاهای انبار شده را درطول آن ماه یا مدت تعیین شده، به بیمه گر اعلام می نماید و درپایان سال ) یا پایان مدت قرارداد بیمه گر حق بیمه قطعی را براساس میانگین ارزش موجودی بیمه گزار محاسبه و چنانچه بیشتر از مبلغ دریافت اولیه 50 درصد حق بیمه وصولی بوده مابه التفاوت آنرا دریافت میدارد. لكن اگر حق بیمه مورد محاسبه كمتر ازمبلغ دریافتی اولیه بوده چیزی مسترد نمی نماید.

حسن این نوع قرارداد این است كه :

  • بیمه گزار درزمانیكه كالای زیادی درانبار ندارد بابت آن حق بیمه اضافی نمی پردازد.
  • درعین حال زمانیكه میزان كالای انبارشده به بالاترین حد اظهارشده رسید، نگرانی از بابت خسارت واعمال ماده 10قانون بیمه ندارد.
  • چنانچه درطول مدت قرارداد هرگاه میزان كالای انبارشده برخلاف پیش بینی اولیه بیش از میزان اظهارشده درابتدای قرارداد گردد، بیمه گزار می بایست مراتب را بطریقی كه در قرارداد پیش بینی شده به اطلاع بیمه گر رسانده و حق بیمه اضافی آنرا پرداخت نماید.

خرید بیمه آتش سوزی

جهت خرید بیمه آتش سوزی و زلرله از سایت بیمه 48 توسط کارگزاری رسمی بیمه مرکزی به صفحه مربوط مراجعه و فرم را تکمیل نمایید برای ورود به صفحه درخواست و خرید بیمه آتش سوزی و زلزله کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید