نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها
تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها
آگوست 10, 2020
وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
آگوست 22, 2020

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

سن پیشنهاد دهنده
سن بیمه گذار اثرات قابل ملاحظه ای بر نرخ و درصد از کارافتادگی و مرض با توجه به نوع پوشش بیمه نامه ها خواهد داشت زیرا طبیعی است که شدت و کثرت موارد ناخوشی و از کارافتادگی با افزایش سن و سال رو به فزونی میرود و این فزونی در تناسب با افزایش نرخ مرگ و میر در بیمه های عمر قابل مقایسه می باشد . در مورد هزینه های پزشکی و غرامت های از کار افتادگی ، این افزایش تا سنین 55 سالگی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
جنس ، شغل و حرفه
درمورد بیمه های درمانی، جنس همانند بیمه های عمر از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است زیرا با مطالع ات انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که زنان از امراض و از کارافتادگی های بیشتری رنج می برند . این امر حتی در مورد بیمه نامه هایی که هزینه های حاملگی ، سقط جنین، کورتاژ و سایر موارد مشابه را حذف نموده است صادق می باشد.
شرکت بیمه باید در تحت پوشش قرار دادن زنان ا حتیاط بیشتری را مد نظر قراردهد زیرا در بیمه کردن این گروه مسائل و مشکلات خاص با توجه باینکه آنها نان آور خانواده نیستند وجود دارد. برای انواع پوشش های بیمه ای زنان دارای نرخ بیشتری در مقایسه با مردان می باشند . افزایش هزینه های درمانی و پزشکی و پرداخت غرامت های از کارافتادگی ممکن است تا حدود خیلی زیادی تحت تأثیر شغل و حرفه بیمه گذار قرار داشته باشد زیرا هر حرفه ای خطرات شغلی خاص خود را داراست.
بسیاری از مشاغل مانند خلبان آزمایشی ” افرادی که در ارتفاعات بسی ار بلند کار می کنند و یا کارگران تونل های زیر زمینی و زیر دریائی که اصولاً بصورت انفرادی غیر قابل بیمه شدن محسوب می شوند.

نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان

وضعیت جسمانی
لازم به ذکر است که وضعیت جسمانی پیشنهاد دهنده از اهمیت خاصی برخوردار است . وضعیت جسمانی فعلی و تاریخچه پزشکی قبلی پیشنها د دهنده باید به دقت بررسی شده و احتمال ناخوشی، مرض و از کارافتادگی آینده ارزیابی گردد. اضافه وزن از عواملی است که همیشه باید مد نظر قرار گیرد، زیرا معمولاً بین 15 تا 20 درصد اضافه وزن برای سنین متوسط قابل چشم پوشی است و معمولاً بدون اضافه نرخ و با شرایط متعارف تحت پوشش قرار
می گیرد. امراضی مانند برونشیت، سل، زخم معده باید بدقت بررسی شده و پس از اخذ معاینات پزشکی توسط بیمه گر، بیمه شوند.
تاریخچه پزشکی شخص
اهمیتی که بیمه گر به تاریخچه پزشکی مربوط به ناخوشی های گذشته و حوادث اتفاق افتاده نشان میدهد ممکن است متفاوت باشد، زیر تا حدود خیلی زیادی بستگی به جدی بودن مرض و ناخوشی و یا تعدد دفعاتی که مرض بازگشت نموده و یا درصد از کارافتادگی حاصله از آن خواهد داشت ، بنابراین به امراضی مانند آسم باید توجه بیشتری مبذول نمود تا اعمال جراحی های انجام شده مانند آپاندیست و یا ناخوشیهائی مانند ذات الریه . البته امراض خطرناکی مانند امراض قلبی، فشار خون، سل ، سرطان خیلی بندرت تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند و اصولاً مورد قبول واقع نمیشوند

دیدگاهتان را بنویسید