مسئولیت های بیمه پذیر

انواع و خرید بیمه مسئولیت
انواع و خرید بیمه مسئولیت
اکتبر 4, 2019
مبانی نظری مسئولیت
مبانی نظری مسئولیت
اکتبر 6, 2019

مسئولیت های بیمه پذیر

شرايط اساسی عقد بيمه

مسئولیت های بیمه پذیر

اکنون پرسشی که مطرح است این است که آیا شخص می تواند تمامی گونه های مسئولیت که در بالا به آن اشاره شد و ممکن است متوجه وی شود را بیمه نماید؟ در ادامه به بررسی قابلیت بیمه شدن یا نشدن هر یک از آنها می پردازیم:

مسئولیت قراردادی

همانطور که پیش از این گفته شد مسئولیت قراردادی از عدم ایفای تعهدات توسط طرفین قرارداد ناشی می شود و عدم ایفای تعهدات به یکی از دلایل زیر می تواند باشد:

  • الف) به خواست و اراده شخص.
  • ب) عوامل خارج از اراده فرد.

در حالت اول با توجه به اینکه فرد به خواست و اراده خود به تعهدش عمل ننموده و باعث زیان طرف قرارداد خود شده است موضوع قابل بیمه شده نمی باشد زیرا در تمامی انواع بیمه (بجز بیمه عمر آنهم تحت شرایط ویژه ای) عمل عمد بیمه گزار(گاهی بیمه شده) جزء استثنائات بیمه نامه می باشد و بیمه گر تعهدی در قبال چنین خسارتهایی ندارد و از طرف دیگر در صورت بیمه نمودن چنین مواردی بیمه گزار هر زمان بخواهد می تواند با عدم ایفای تعهدات قراردادی خود بیمه گر را متعهد به پرداخت خسارت نماید.

حالت دوم موارد خارج از اراده بیمه گزار می باشد. در چنین مواردی عمدتاً یا شخص دیگری مسئول خسارت شناخته می شود و یا اینکه علیرغم ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، هیچگونه مسئولیتی متوجه کسی نمی باشد. مثلا خسارتهای ناشی از قوه قاهره(فورس ماژور)، که در هر دو حالت با توجه به اینکه مسئولیتی متوجه طرف دیگر نمی باشد به علت فقدان موضوع ، بیمه نمودن آن نیز منتفی است. البته بجز موارد فوق حالات چندی را می توان پیش بینی نمود که نه ارادی است و نه جزء فورس ماژور می باشد و در واقع فرد بدون اینکه خود خواسته باشد در مقابل طرف قرارداد مسئول شناخته می شود. ولی چنین مواردی بسیار نادر است. بنابراین با صرف نظر از آنها می توان گفت که مسئولیت قراردادی عمدتاً قابل بیمه شدن نمی باشد.

امروز در جهان مسئولیتهای قراردادی نیز تحت پوشش شرکتهای بیمه قرار می گیرد. اما با در نظر گرفتن اصول بیمه و تعاریف ارائه شده از بیمه و بیمه گزار نمی توان آنها را بیمه مسئولیت نامید و نام تضمین یا گارانتی برای آن برآزنده تر است.

مسئولیت های بیمه پذیر

مسئولیت اخلاقی

با توجه به اینکه معیار و ضابطه مشخصی برای احراز مسئولیت اخلاقی وجود ندارد. بنابر این نه کسی می تواند به استناد مسئولیت اخلاقی دیگری ادعای خسارت نماید و نه دادگاهی می تواند کسی را به مسئولیت اخلاقی متهم نماید. پس این نوع از مسئولیت نیز قابل بیمه شدن نمی باشد.

مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری متوجه کسی می شود که با نقض عمدی قوانین باعث اخلال در نظم عمومی جامعه شده است. چنین شخصی با عناوینی همچون مجرم و یا متخلف شناخته می شود . علاوه بر اینکه بیمه نمودن خسارات ناشی از عمد بیمه گزار ممنوع می باشد، بیمه کردن جرم هیچ توجیه قانونی نداشته و می تواند خود نوعی جرم تلقی گردد .

مسئولیت مدنی

همانطور که پیش از این گفتیم، مسئولیت مدنی جایی مطرح می شود که شخصی ملزم به جبران خسارت وارد به دیگری می باشد. که این الزام ممکن است به سبب عمل عمد یا غیر عمد عامل به بار آمده باشد. آنچه بیمه شدنی است جنبه غیر عمدی مسئولیت مدنی یا همان ضمان قهری است. یعنی الزام به جبران خسارتی که خارج از اراده فرد بوده و قانون بر وی تحمیل می نماید. زیرا جنبه عمدی آن رنگ و بوی کیفری پیدا خواهد نمود و از طرفی عمل عمد بیمه گزار هرگز تحت پوشش بیمه نخواهد بود.

در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه تامین و جبران خسارتهایی است که در اثر حوادث ناشی از فعل یا ترک فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه دیگران می شود.

دیدگاهتان را بنویسید