بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

بیمه نامه مسئولیت
بیمه نامه مسئولیت
اکتبر 10, 2019
بیمه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور
بیمه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور
اکتبر 13, 2019

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امکانات ورزشی و یا انجام تمرینات و مسابقات ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی گردند و مسئولیت مدیر مجموعه درخصوص خسارت وارده محرز گردد، بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام می نماید. بدیهی است بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به پوشش بیمه ای در قبال تماشاچیان نیز اقدام نماید. برخی از ورزشها نظیر ورزشهای رزمی و یا ورزشهایی که اجرای فنون در آنها با ادوات پر خطر انجام میگیرد نظیر شمشیربازی با اعمال اضافه نرخ تحت پوشش قرار میگیرند.

نکته بسیار مهم در این بیمه نامه آن است که توجه داشته باشیم که در این بیمه نامه ورزشکاران یا تماشاگران بیمه نشده اند بلکه مسئولیت بیمه گزار در قبال آنها بیمه شده است. یعنی هر حادثه ای که در مجموعه ورزشی رخ دهد لزوماً از محل این بیمه نامه قابل جبران نیست بلکه صرفاً مواردی که مسئولیت بیمه گزار برای بیمه گر محرز گردد و جزء استثنائات بیمه نامه هم نباشد قابل جبران میباشد.

برای خرید بیمه مسئولیت از کارگزار رسمی بیمه مرکزی کلیک کنید

1 Comment

  1. علیپور گفت:

    ممنون از شما . واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

دیدگاهتان را بنویسید