بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

خرید بیمه مسئولیت کودکستان و مهد کودک
بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مهد کودک
اکتبر 14, 2019
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی
اکتبر 16, 2019

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی در قبال دانش آموزان پوشش داده می شود. بدین معنی که چنانچه در طول مدت آموزش به دانش آموزان تحت سرپرستی مدیر آموزشگاه آسیب جانی وارد آید و موجب مسؤولیت بیمه گزار گردد ، بیمهگر پس از احراز مسؤولیت بیمهگذار نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید .

در این بیمه نامه مجموع ظرفیت کلاسها ملاک محاسبه حق بیمه بوده و مسئولیت در قبال اشخاص ثالثی که به مجموعه مراجعه می نمایند، مانندکارکنان و هیئت علمی و همچنین ماموریت های آموزشی و بازدید های علمی نیز میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار گیرد.

برای خرید بیمه مسئولیت مراکز آموزشی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید