بیمه های مسئولیت

خرید بیمه تکمیلی
خرید آنلاین بیمه تکمیلی
مهر ۳, ۱۳۹۸
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
مهر ۳, ۱۳۹۸

بیمه های مسئولیت

بيمه های مسئوليت

بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت به عنوان یکی از سه رشته اصلی بیمه در کنار بیمه های اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،این نوع بیمه »زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زیانهای مالی و غرامت های بدنی جبران میشود.

جهت خرید بیمه مسئولیت و ثبت نام بیمه مسئولیت توسط کارگزار رسمی بیمه مرکزی کلیک کنید 

بیمه های مسئولیت

تعریف مسئولیت

در فرهنگ لغت ،مسئولیت به معنی پرسیده شده وخواسته شده آمده است وغالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که عهده دار و مسئول آن باشد تعریف شده است .براین اساس مسئول به کسی اطلاق می گردد که از وی به خاطر اعمالش سئوال و بازخواست نمایند ، در ارتباط با زندگی اجتماعی، مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج حاصل از اعمال خویش باشد.

انواع مسئولیت

مسئولیت گونه های مختلفی دارد که مهمترین آنها مسئولیت قانونی و مسئولیت اخلاقی است .
مسئولیت قانونی : خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است که در ذیل به آن اشاره می کنیم : مسئولیت قانونی وجود خسارت را ایجاب می کند این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد نوع مسئولیت متفاوت خواهد بود.
مسئولیت کیفری هنگامی به وجود می آید که فردی یا افرادی براثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل وجامعه را متضرر کند. بدیهی است جامعه برای دفاع از خود؛ شخص مخالف نظم عمومی و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات می کند. بطور کلی باید توجه داشت ، هدف مسئولیت کیفری، تنبیه متجاوز وحفظ امنیت است.

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت ، دین ناشی از مسئولیت مدنی رابیمه می کند . در نتیجه ، بیمه ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی مجازاتها ، ممکن نیست ، حتی اگر آن ضمانت اجراء ، جزای نقدی باشد . تجاوز از این قاعده ، اصل شخصی بودن مجازاتها را مخدوش می کند وهدف بازدارنگی مجازاتها )نسبت به شخص مجرم وسایرین( را ازبین می برد . در واقع ، در قلمرو کیفری هرکس باید مکافات تقصیر خویش را تحمیل کند و نمی تواند آن را بر دوش دیگری بگذارد ،هرچند این جابجایی با رضای او باشد

بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت به عنوان یکی از سه رشته اصلی بیمه در کنار بیمه های اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،این نوع بیمه »زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زیانهای مالی و غرامت های بدنی جبران میشود« ارزیابی ریسک در بیمه های مسئولیت گاهی بدلیل مسائل حقوقی، اجتماعی و فنی، حساستر و پیچیده تر از محاسبات ریسک در بیمه های اموال و اشخاص است و در قوانین مترقی و جوامع توسعه یافته، بیمه گران این نوع رشته بیمه ای با افزایش ضریب خسارت مواجه اند. با توجه به سیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع،حضور بیمه های مسئولیت یکی از ضروریات زندگی مدرن امروزی می باشدو در این رابطه فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدود و ثغور مسئولیتهای مدنی افراد ، تهیه و تدوین انواع بیمهنامه های مسئولیت با استفاده از روشهای فنی و کاربردی و ارزیابی خطر از اولویت ویژهای برخوردارند.لذا طی چند سال گذشته مجموع بیمه های مسئولیت در کشور از رشد فزاینده ای برخورداربوده است وتعداد استقبال عمومی وحتی صاحبان صنایع ،مراکز تجاری ،کشاورزی وحرف مختلف با رشد چشمگیری از این نوع بیمه مواجه گردیده است .بنابراین در این برهه حساس وسرنوشت ساز وظیفه شرکت های بیمه ای به خصوص بیمه ایران بعنوان سردمدار صنعت بیمه بسیار مشهود وملموس می باشد ،زیرا می توان با ارائه خدمات کیفی جهت پوشش انواع مسئولیت های مدنی انواع بیمه گذاران خانه ای را بنا نهاد تا سالیان سال منشاء بهترین خدمات وامنیت خاطر را به آنان فراهم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *