بیمه مسئولیت مدیران

بیمه مسئولیت اقامتی
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
اکتبر 20, 2019
خرید بیمه مسئولیت حمل و نقل
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
اکتبر 24, 2019

بیمه مسئولیت مدیران

بیمه مسئولیت مدیران

بیمه مسئولیت مدیران

بیمه مسئولیت مدیران از ابداعات بیمه ملت بوده وفعلاً در انحصار بیمه ملت می باشد. بیمه مسئولیت مدیران و سرپرستان یکی از انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای می باشد. که مسئولیت مدنی بیمهگذار و مدیران وی در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت، و یا قصور غیر عمد بیمهگذار در موارد زیر دچار خسارت مالی می شوند را تحت پوشش قرار میدهد.

 1.  اظهار نظر نادرست درباره ادغام شدن با سایر شرکت ها و خریداری شرکت های دیگر
 2. دریافت وام از موسسات مالی و بانکها بیش از ظرفیت معقول.
 3. دستور اشتباه در ادامه کار شرکت در حالی که مشکلات مالی آن کاملاً مشهود است.
 4. اهمال در اخذ بیمه نامه یا بیمه نامه مناسب برای شرکت یا موسسه.
 5. قصور در سرپرستی نسبت به افراد تابع.
 6. اسراف در سرمایه گذاری (تشخیص آن با موسسات تخصصی مالی با انتخاب بیمه گر)

حدود تعهدات بیمه گر

مثل سایر رشته های بیمه در بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران نیز مبلغ بیمه توسط بیمه گزار تعیین میشود و بیمه گر پس از بررسی تایید نسب به مبلغ تایید شده متعهد میگردد.

بیمه مسئولیت مدیران

تفاوت بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و سرپرستان با سایر بیمه های مسئولیت :

بیمه نامه های رایج مسئولیت عمومی مسئولیت بیمه گزار در زمینه فعالیت مورد بیمه و یا محصول تولیدی شرکت در مقابل خسارت جانی و مالی اشخاص ثالث) را پوشش می دهند .اما در برخی موارد مسئولیت شخصی مدیران بیمه گذار در مقابل خسارات اخیرمطرح می باشد که در بیمه نامه های معمول مسئولیت تحت پوشش نمی باشند.

گاهی اوقات به دلیل اشتباه مدیران در امور مدیریتی ، اشخاص ثالث(مثل سهامداران ،کارکنان و طلبکاران ) متحمل خسارتهای مالی میشوند که در مورد این خسارت ها مدیران شخصاً مسئول جبران غرامت می باشند. برای پوشش مسئولیت فوق بیمه نامه مسئولیت مدیران و سرپرستان طراحی گردیده است. کلیه مدیران و سرپرستان مشمول این بیمه نامه می باید دارای تجربه و تخصص و تحصیلات لازم در رابطه با پست ازمانی خود داشته باشند.

اطلاعات مورد نیاز بیمه گر برای ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه

برای صدور بیمه نامه بیمه گذار باید پس از تکمیل فرم پیشنهاد و امضای آن توسط مدیر عامل شرکت ،آن را به همراه صورت حسابهای مالی دو سال گذشته شرکت به بیمه گر ارائه نماید.

وظایف مدیران :

وظیفه اصلی مدیران حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت و هدایت امور شرکت در جهت قانون است . به طور کلی مدیران باید وظایف خود را با رعایت موارد زیر انجام دهند :

 1 – صداقت :

مدیران موظف میباشند امور مدیریتی را با صداقت انجام دهند و نباید از موقعیت خود برای کسب سود شخصی استفاده نمایند. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • کسب منافع پنهان یا سودهای ناروا از معاملات شخصی که با فعالیت شرکت در ارتباط است.
 • رقابت با شرکت و گرفتن فرصتهای کاری شرکت.
 • کسب سود شخصی با استفاده از اطلاعات خصوصی شرکت که در دسترس عموم نسیت
 • تضاد منافع با شرکت.

2 – دقت :

مدیران باید وظایف خود را با دقت ، دوراندیشی و حسن نیت کامل به طوری که کاملا در جهت منافع شرکت باشد انجام دهند قبل از تصمیم گیری کلیه اطلاعات مهم و لازم را کسب نمایند . علاوه بر مواردی که برای تائید مدیران ارجاع میشود ، مدیران باید در رسیدگی و کنترل امور سازمان نیز دقت لازم را مرعی دارند . اگر چه مدیران ضامن عدم نقص عملکرد کارکنان و شرکت نمی باشند لیکن از آنها انتظار می رود برنامه هایی را برای ارتقاء سطح عملکرد شرکت انجام دهند و عملکردهای ناصحیح را شناسایی نمایند

 رعایت مقررات مدیران موظفند وظایف خود را مطابق مقررات و اساسنامه شرکت انجام دهند . در صورت عدم رعایت مقررات امکان

دارد به دلیل ورود خسارت مالی به اشخاص دیگر ، این اشخاص از مدیر شرکت ادعای خسارت نمایند . ادعای خسارت و تعقیب مدیر می تواند از طرف اشخاص زیر باشد :

 • سهامداران
 • کارکنان
 • نمایندگان
 • رقبا
 • اشخاص ثالث مثل : مقامات دولتی – مالکان قبلی – طلبکاران.

استثنائات : موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

 1.  هرگونه نقض عامدانه وظایف مجاز، نادرستی،کلاه برداری، سوء نیت در ایجاد خسارت و یا ترک فعل عمدی
 2. خسارتهائی که قبل از تاریخ شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گزار از آن مطلع بوده یا بایستی مطلع بوده باشد
 3. دعاوی قبلی و معوق که تحت رسیدگی حقوقی است
 4. دعاوی که از طرف شرکت یا هر مدیر بیمه شده علیه هر فرد بیمه شده دیگر مطرح می شود. (بجز دعاوی ناشی از منازعات استخدامی)
 5. خسارت جانی شامل(فوت، نقص عضو، بیماری) کارکنان و خسارت وارده به اموال آنها وخسارت عدم النفع
 6. خسارت ناشی از مسئولیت امناء صندوق بازنشستگی
 7. جرائم و مجازاتهای تنبیهی، مالیات بر در آمد، عوارض گمرکی، مالیات بر فروش یا هر گونه عوارض و مالیات های دیگری که بطور قانونی و یا از طرف دولت اعمال می گردد
 8. خسارتهای ناشی از آلودگی محیط زیست، انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو، جنگ شورش، انقلاب، تروریسم، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 9. خسارت ناشی از وجود پنبه نسوز (آزبست)
 10. کاهش سود یا ارزش سهام شرکت
 11. مسئولیت های مدنی بیمه گزار و بیمه شدگان خارج از موضوع قرارداد و خارج از شرکت یا موسسه…
 12. مسئولیت های ناشی از تولیدات و خدمات بیمه گزار خسارت های ناشی از هرگونه معاملات و تبانی بیمه گزار و بیمه شدگان
جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید