بیمه های دریایی و غیر دریایی

بيمه های اختياری
بیمه های اختیاری
شهریور ۴, ۱۳۹۸
بيمه گر و بیمه گزار
بیمه گر و بیمه گزار
شهریور ۴, ۱۳۹۸

بیمه های دریایی و غیر دریایی

بيمه های دريایی و غير دريایی

بیمه های دریایی و غیر دریایی

چنانچه مبنای تقسیم بندی بیمه را طبیعت خطر و تعهد بیمه گربدانیم،براساس قدیمیترین نـوع تقسیم بندی بیمه ها را به دودسته بیمه های دریایی و بیمه های غیر دریایی یا بیمه های زمینی تقسیم کرده اند.

هدف بیمه های دریائی پوشش دادن به خطرهای دریا است، یعنی مخاطراتی را که طی مسافرت دریایی برای کالاها و کشتی ها ممکن است رخ دهد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد ، دربیمه دریائی تنها خسارت واردبه اموال خواه کشتی وخواه کالا موردتامین قرارمی گیرد و خسارت واردبه اشخاص اعم ازخدمه و مسافران کشتی از شمول بیمه دریائی خارج است و درنتیجه سایر انواع بیمه دربخش بیمه های زمینی قرار می گیرند. چنانچه دریا را به مفهوم وسیع آن بکارببریم،بیمه دریائی به حمل و نقل در دریا به معنی اخص محدود نمی شود بلکه حمل ونقل در دریا، رودخانه ها و کانالها را نیز دربر می گیرد. بعلاوه بیمه حمل و نقل هوائی نیز بعلت اینکه طبیعت آن با طبیعت بیمه دریائی مشابهت دارد، در زمره بیمه دریائی مورد بررسی قرار می گیرد.
بیمه های دریایی و غیر دریایی
شایان ذکر است که امروزه بیمه های باربـری حمل و نقل هرچند نام بیمه های دریائی Marine Insurance را یدک می کشد، لکن دامنه آن کلیه راه های حمل و نقل اعم از دریائی، هوائی و زمینی را دربر می گیرد.
درادامه این تقسیم بندی بیمه های غیر دریایی خود به دو دسته بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی یا بازرگانی تقسیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *