بيمه های اختياری

بيمه های اجباری
بيمه های اجباری
آگوست 24, 2019
بيمه های دريایی و غير دريایی
بيمه های دريایی و غير دريایی
آگوست 26, 2019

بيمه های اختياری

بيمه های اختياری

بيمه های اختياری

بيمه های اختياری دراين نوع بيمه، كليه طبقات اجتماع مي توانند بطور آزاد با پرداخت حق بيمه متناسب، اموال و مسئوليت و خود را بيمه نمايند.

برخلاف بيمه هاي اجباری كه هم شركتهاي بيمه و هم بيمه گزاران قانونا موظف به عقد قرارداد بيمه مي باشند، قبول و رد تقاضاي بيمه براي طرفين اختياري است.
البته ناگفته نماند بعضي اوقات بيمه گزاران براي استفاده از تسهيلات بانكي و غيره وادار به انعقاد قرارداد بيمه براساس نظر ارائه كننده تسهيلات مي باشند كه نمي توان نام آنرا بيمه هاي اجباري ( قانوني) ناميد

دیدگاهتان را بنویسید