بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

خرید بیمه مسافرتی
بیمه مسئولیت مدیران آژانس ها و تورهای مسافرتی
نوامبر 13, 2019
بیمه عمر
چرا بیمه عمر خریداری کنیم
دسامبر 12, 2019

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، نوعی خاص از بیمه های مسئولیت مدنی است. امروزه بیمه نامه هاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته، حالت تخصصى پیدا کرده اند و شرکت هاى بیمه در هر مورد فقط خسارت هایى را که موضوع بیمه نامه است ،تحت پوشش قرار مى دهند و حرف پزشکی و وابسته براى تأمین بیمه اى کامل مسئولیت خود، در برخى موارد، ناچار هستند که مسئولیت حرفه اى خود را با انعقاد چندین بیمه نامه مسئولیت، بیمه کند. به همین دلیل، با گسترده شدن دامنه مسئولیت پزشکى ،برخى از کشورها در صدد بر آمده اند تا آن را اجبارى نمایند. در ایران آمارها حاکی از آن است که در طى سال های 81-1938 به طور متوسط فقط حدود 39% از پزشکان بیمه نامه مسئولیت مدنی را اخذ کرده اند. در این نوشتار ضمن بیان کلیاتی در خصوص بیمه مسئولیت حرف پزشکی و مصادیق تحت پوشش این نوع از بیمه ها، اهم استثنائات بیمه مسئولیت حرف پزشکی که در این قبیل موارد بیمه گر تعهدی به جبران خسارات وارده ندارد بررسی شده و عند اللزوم پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

خرید بیمه مسئولیت پزشکان

جهت خرید بیمه مسئولیت پزشکی و یا بیمه مسئولیت پزشکان میتوانید از قسمت خرید بیمه مسئولیت اقدام فرمایید ، کارگزاری رسمی بیمه مرکزی کد 1299 بهترین راه بدون واسطه تهیه بیمه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید