بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده
بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده
اکتبر 7, 2019
خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر
خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر
اکتبر 9, 2019

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای ، مسئولیت افرادی را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی ، بدنی یا هر دو ، به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده می کنند پوشش می دهد. به عبارت دیگر اگر دیگرانی که در بیمه مسئولیت حرفه ای ادعای دریافت خسارت دارند در واقع کسانی هستند که از بیمه گزار خدمات حرفه ای همچون :

  • پزشکی
  • مهندسی
  • و …

دریافت می نموده اند. افرادی که مسئولیت آنها تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت حرفه ای قرار می گیرد عبارتند از : پزشکان ، مهندسان ،کارگزاران بیمه ، مسئول فنی بیمارستان ، حسابداران ، ارزیابها ، وکلای دادگستری ( مشاوران حقوقی ) و … .

بعضی از افراد فوق بر اثر غفلت حرفه ای تنها متحمل خسارتهای بدنی می شوند ( مثل پزشکان ) ، بعضی مثل بازرسان کالا فقط متحمل خسارت مالی می شوند و برخی مثل مهندسین ممکن است متحمل خسارتهای بدنی و مالی شوند .

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

تعریف بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای قراردادی است که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند در ازای دریافت حق بیمه ، خسارات جانی و مالی وارد به کسانی را که از خدمات حرفه ای بیمه گزار استفاده می نمایند و به سبب خطای حرفه ای وی دچار خسارت می شوند را جبران نماید.

اقسام بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای

به تعداد تخصص های موجود می توان بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای معرفی نمود ولی معمولترین بیمه نامه های مسئولیت مدنی حرفه ای عبارتند از:

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان پزشکان

پزشکان می توانند با خرید این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیماران خود پوشش بیمه ای دهند . یعنی اگر چنانچه شخص از بابت نوع مداوای پزشکی دچار خسارت جانی و بدنی شود و یا

پزشکی به دلیل اهمال و قصور غیرعمدی موجب زیان به شخص بیمار گردد این بیمه نامه می تواند از محل تعهدات خود خسارت وارده را به میزان قصور پزشک و تا سقف تعهدات بیمه گر جبران نماید. این بیمه نامه یکساله است و پزشکان با خرید آن حتی می توانند تبعات حاصل از درمان دارویی و جراحی خود را که در یکسال اعتبار اولیه بیمه نامه صورت پذیرفته از زمان انقضای بیمه نامه تا 4 سال در صورت بروز شکایت از طرف بیمار تحت پوشش قرار دهند.

در محاسبه حق بیمه نیز نکات زیر مهم است 

حق بیمه پایه بر اساس تخصص پزشک و میزان تعهدات درخواستی وی محاسبه می گردد. حق بیمه نهایی با احتساب حق بیمه پایه و نیز بررسی تخفیفات گروهی و یا عدم خسارت بدست می آید. محدوده فعالیت تاثیری در حق بیمه نداشته و پزشکان در بیمه نامه هیچگونه محدودیت مکانی و فعالیتی در داخل کشور ندارند و معمولا” در تمام کشور و در مراکز مجاز درمانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند . بیمه گذاران یا همان پزشکان در زمان صدور بیمه نامه باید دقت داشته باشند که اگر چنانچه پزشک اعمال خاصی را غیر از تخصص خود در مطب و یا در مراکز درمانی نیز انجام می دهد مانند جراحی های کوچک و سرپایی و …باید حتماً به اطلاع بیمه گر خود رسانده تا بیمه گر پس از تائید آن در صورت نیاز با اخذ مبلغ حق بیمه اضافی و ثبت آن موارد در شرایط خصوصی بیمه نامه آنها را نیز جزء پوشش بیمه ای بیمه نامه قرار دهد. بدیهی است چنانچه بیمه گر از این موارد مطلع نباشد و آن موارد موجب خسارت گردد، بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به جبران آنها ندارد. در خصوص تخفیفات نیز دو نوع تخفیف ارائه می گردد

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

تخفیف گروهی 

اولاً در بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان گروه یعنی تعدادی برابر یا بیشتر از 15 نفر، یعنی تعداد کمتر از 15 نفر به عنوان یک گروه منظور نمی گرددثانیاً. گروه بدین معنی نیست که شخص پانزده نفر از دوستان و یا اقوام پزشک خود را به عنوان یک گروه معرفی کند تا از تخفیفات مربوطه استفاده نماید. بلکه این گروه باید تحت یک مدیریت واحد پزشکی و فنی اداره شود . مثل یک بیمارستان یا یک کلینیک یا یک درمانگاه تا بتواند از تخفیفات ویژه گروهی استفاده نماید

تخفیف عدم خسارت 

این تخفیفات نیز معمولاً از سال دوم بیمه مورد محاسبه قرار می گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید