شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

اركان بيمه مركزي ايران
اركان بيمه مركزي ايران
جولای 29, 2020
تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها
تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها
آگوست 10, 2020

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن

شرط برقراری مجدد: در صورتیکه چنین شرطی در بیمه نامه وجود داشته باشد بیمه گذار می تواند بیمه نامه ای را که فسخ شد ه و یا مخفف شده (به هر حال اعتبار ندارد ) با ارائه شرط سلامتی و پرداخت حق بیمه های گذشته (درصدی بعنوان جریمه + کلیه بدهی های احتمالی )، بیمه نامه را با توجه به شرایط بیمه نامه و از همان تاریخ مجدداً برقرار نماید . بدیهی است بیمه گذار برای برقراری مجدد بیمه نامه و پرداخت ما به التفاوت حق بیمه نامه های گذشته، مابه التفاوت حق بیمه های سن جدید را می دهد اما در صورتیکه تعرفه های بیمه گر افزایش یافته باشد و یا شرایط بیمه نامه تغییر کرده باشد بیمه گذار از شرایط و تعرفه نرخ حق بیمه قبلی استفاده می کند . این شرط مخصوص بیمه نامه های عمر از نوع پس اندازی است که اگر بیمه گذار تا 2 سال حق بیمه را بپردازد و بعد از پرداخت حق بیمه سرباز زند این به معنای خاتمه بیمه نامه نیست یعنی بیمه گذار می تواند آن را اگر شرطی نداشته باشد ابقاء کند. در این مورد می تواند بیمه گر به هزینه خود بیمه شده معاینات مجدد را از بیمه گذار بعمل آورد معمولاً این شرط برای سالهای محدودی مانند 5 سال اول برقرار می گردد.

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
مزایای برقراری مجدد : در واقع بیمه نامه اولیه مجدداً برقرار می گردد و کلیه آثار و شرایط بیمه نامه قبلی به قوت خود باقی است مثلاً زمان رعایت شرط خودکشی از ابتدا منظور می گردد یعنی از زمان برقراری مجدد محاسبه نمی شود یا در صورتیکه بیمه نامه قبلی فرضاً حائز شرایط خوبی از لحاظ نحوه حل و فصل اختلافات باشد بیمه گذار از همان شرایط قبلی استفاده می کند.
شرط قابلیت بیمه تضمین شده : اگر بیمه نامه عمری چنین شرطی را داشته باشد بیمه شده یا بیمه گذار از این نظر که بیمه گر طرح او ر ا رد کند مصون است و اگر بخواهد سرمایه اش را افزایش دهد بیمه گر می تواند تغییراتی در شرایط ایجاد کند. این شرط تا مدت معینی از قابلیت برخوردار است که حداکثر 5 الی 10 سال تا پایان انقضاء است و یا به دفعات محدودی می تواند از این شرط استفاده کند. این شرط به این معنی است که در صورتیکه در بیمه نامه چنین شرطی وجود داشته باشد بیمه گذار می تواند بدون توجه به وضعیت سلامتی خود (بدون احراز وضعیت سلامتی خود ) نسبت به دریافت اضافه سرمایه با پوششهای تکمیلی اجازه داده شده در بیمه نامه اقدام نماید . بیمه گران برای رعایت منافع حال خود معمولاً استفاده از چنین شرطی را در سالها یا سنین مشخصی (حداکثر تا سن 65 سالگی) اجازه می دهند.
مزایا و شرایط بیمه تضمین شده : بیمه گذار لازم نیست اگر وضع سلامتیش خارج از استاندار است اضافه نرخ را بپردازد یا اگر در وضعیتی از سلامتی است که بیمه گران جدی د بیمه او را قبول نمی کنند ( بیمه گذار در بیمه نامه ای که چنین شرطی را دارد) می تواند از چنین مزایایی استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید