عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه

بیمه های اشخاص
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
بیمه نامه
بیمه نامه
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه گاهی موارد بیمه از ارزش نسبتا بالائی برخوردار می باشد و در نتیجه حق بیمه متعلقه نیز مبالغ قابل توجهی خواهد شد که در شرایط خاصی مانند کمبود نقدینگی صنایع بزرگ تامین آن برای بیمه گزاران بزرگ نیز بسیار مشکل خواهد بود. یا بیمه گزار میداند اولین حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست تمامی مورد بیمه را یکجا از بین ببرد. لاجرم بیمه کردن به قیمت واقعی غیر ضرور می نماید. بنابراین بجای اینکه مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه نماید آنرا بمیزان حداکثر خسارتیـکه متوجه وی خـواهدشد تـحت عنوان First loss بیمه می کند.درمقابل بیمه گر درعین حالیکه با قبول حق بیمه کمتری موافقت مینماید از اعمال قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد با شرایطی عدول می نماید. گاهی هم در بیمه های اموال،ارزش شئی بیمه شده بصورت توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار تعیین می شود. دراین حالت، درصورت بروز حادثه صرفنظر از ارزش موردبیمه در بازار بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه توافق شده Agreed Value می باشد. این امر بیشتر در بیمه های بدنه هواپیما، کشتی و بیمه آثار هنری، اشیاء عتیقه و منحصر بفرد رایج می باشد.

عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمهلازم بذکر است که بیمه گران می توانندبا استناد به ماده ۳۵ قانون بیمه از اعمال ماده ۱۰ قانون صرف نظر نمایند. لکن در مورد قاعده نسبی حق بیمه که از قواعد امره است نمی توان عدول نمود.

بیمه نامه با سرمایه متغیرنوسان قیمت Inflation

در مورد بیمه نامه هائی که بموجب شرط خاص و صریح سرمایه بیمه شده با نوسان قیمت تغییر مینماید نیز قاعده نسبی سرمایه اعمال نمی شود. منتهی عدول از قاعده نسبی در اینجا مشروط و موکول به این خواهد بود که تفاوت سرمایه اعلام شده با قیمت واقعی صرفا” معلول بالا رفتن ارزش مورد بیمه در فاصله زمانی بین صدور بیمه نامه و تاریخ وقوع حادثه باشد. بعبارت دیگر بیمه گزار می بایست در ابتدا قیمت واقعی مورد بیمه را بطور صحیح اعلام کرده باشد.

فرانشیز Franchise و علت وجودی آن

فرانشیز عبارتست ازسهمی از خسارت که خارج از تعهد بیمه گر بوده و بعهده بیمه گزار قرار می گیرد.
معمولا بیمه گران بدلایل زیر :

  1. جلوگیری از پرداخت خسارات جزئی که هزینه های زیادی را به بیمه گران و نهایتا به سایر بیمه گزاران از طریق افزایش حق بیمه تحمیل می نماید.
  2. ایجاد نفع بیمه ای دربقـای مال موردبیمه ماده ۴قانون بیمه و مراقبت از مال بیمه شده توسط بیمه گزاران ماده ۱۵قانون بیمه
  3. تعدیل نرخ حق بیمه هر چقدر سهم بیمه گزار از خسارت بیشتر باشد بهمان نسبت حق بیمه کاهش می یابد و این امر کمک می کند تا بیمه گزارانی که توان مالی بالاتری نسبت به سایر اقشار دارند سهم بیشتری از خسارت را خود بعهده گرفته و در نتیجه حق بیمه کمتری پرداخت نمایند.

سرمایه بیمه

فرانشیز گاهی بصورت درصدی از سرمایه بیمه محاسبه می شود. مانند بیمه های حمل و نقل کالا که فرانشیز درصـدی از قیمت هر بسته یا کل محموله می باشد. لکن معمولا در سایر رشته های بیمه، بصورت درصدی از خسارت، رقمی ثابت و با ترکیبی از هردو را شامل می شود.
لازم بذکر است که در تعریف فنی فرانشیز و عرف بین الملل چنانچه از کلمه فرانشیز استفاده گردد بدین مفهوم است که اگر خسارت کمتر یا معادل فرانشیز باشد بیمه گر تعهدی ندارد ولی اگر خسارت بیش از فرانشیز باشد، کل خسارت می بایست پرداخت گردد. و چنانچه مراد بیمه گر این باشد که در هر صورت سهمی از خسارت بعهده بیمه گزار باشد. از لفظ Deductible یا Excess استفاده می نماید. در ایران با توجه به عرف رایج، بیمه گران با تعریفی واحد ازهرسه واژه بصورت یکسان عمل می نمایند. مگر در مورد بیمه نامه هائی که در سطح بین المللی مطرح می باشد. مانند بیمه های باربری که در آنها از کلمه Excess استفاده می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *