موضوع بیمه

بيمه گر و بیمه گزار
بیمه گر و بیمه گزار
شهریور ۶, ۱۳۹۸
مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)
مبلغ بیمه شده (سرمایه بیمه)
شهریور ۶, ۱۳۹۸

موضوع بیمه

موضوع بيمه

موضوع بیمه

موضوع بیمه ( Subject Matter of the Insurance )  چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و می تواند مال ، Property شخص  باشد Liability و یا مسئولیت person درصورتی که شی مال باشد Propertys Insurance بیمه گردرمقابل خسارت وارد به آن متعهدخواهد بود. دراینجا شی)مال(اعم است ازبیروح وذیروح مانندبیمه آتش سوزی، اموال منقول وغیرمنقول،بیمه حمل ونقل،بیمه مرگ ومیرحیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره. وچنانچه موضوع بیمه شخص باشد Personal Insurance بیمه گر درمقابل فوت ، بیماری و یا حیات بیمه شده متعهدخواهد بود.مانند:

  • بیمه های عمری
  • بیماری
  • حوادث شخصی
  • بشرط حیات و بشرط فوت

 ممکن است نه شیئی باشد و نه شخصی بلکه مسئولیت بیمه گزار Liability Insurance درمقابل دیگری باشد. دراینصورت بیمه گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه ای که باعث ورود خسارت به دیگری شده و بیمه گزار مسئول آن شناخته می شود، خسارت آن شخص را جبران نماید. مانند : بیمه های مسئولیت دارندگان و سایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران و غیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *