موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
وجوه تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای
شهریور ۷, ۱۳۹۹
صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟
صندوق تأمین خسارتهای بدنی (مربوط به سوانح و حوادث ) چیست؟
شهریور ۷, ۱۳۹۹

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

موازين فني تعيين نرخ هاي بيمه

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه

شرکت های بیمه باید حق بیمه رشته هایی که اجازه تعیین نرخ دارند را با رعایت و توجه به موارد زیر تعیین نمایند:

 • بیمه پذیر بودن ریسک.
 • شدت و تواتر ریسک
 • توجه به تابع توزیع ریسک و میانگین و واریانس آن
 • سوابق عملیات بیمه ای آن رشته
 • اعمال تخفیف یا اضافه نرخ بر اساس سابقه بیمه گذار
 • در بیمه های اشخاص: عوامل متعارف بازار بیمه از جمله جدول مرگ ومیر و نرخ بهره فنی
 • وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی
 • رعایت حد توانگری شرکت
 • توجه به عوامل تشدید خطر
 • مدت بیمه
 • خطرات اضافی و استثنائات
 • فرانشیز
 • هزینه های اداری و عملیاتی
 • عدم تبعیض غیرموجه در تعیین نرخ
 • امکان واگذاری اتکایی بویژه در رشته هایی مانند کشتی و هواپیما که کلوزهای استاندارد دارند
 • مقررات بی نالمللی در رشته هایی که جنبه بی نالمللی دارد و تابعی از کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی است.
 • ارائه بیمه نامه در قالب بیمه های مشترک نباید اصول حاکم بر محاسبه حق بیمه را نقض نماید.
 • توجه به اوضاع پیرامون بازار بیمه کشور

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته هواپیما

بیمه هواپیما یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه ای است که به دلیل تنوع پوشش ها از جمله بدنه، مسئولیت در قبال مسافران، مسئولیت تولیدکنندگان و …پیچیدگی خاصی در نرخ گذاری دارد و یکی از رشته هایی است که بدلیل جنبه بین المللی، تابع کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی است و از کلوزهای استاندارد مختلفی در هربخش از پوشش های آن استفاده م یشود. شرکت های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

 • نوع هواپیما
 • ارزش هواپیما
 • سال ساخت هواپیما
 • تجهیزات ایمنی هواپیما
 • خطرات اضافی و استثنائات
 • تعداد هواپیماهای بیمه شده در ناوگان (یک هواپیما یا تعدادی از یک ناوگان)
 • حوزه استفاده (منطقه جغرافیائی)
 • سابقه خسارتی در پنج سال گذشته
 • سوابق پروازی، تجربه و سن خلبان
 • مدت پرواز سالانه.
 • نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و…)
 • مبنا و میزان مسئولیت (کنوانسیون ورشو، موافقتنامه مونترال،…)
 • کلوزهای مورد استفاده
 • برنامه های تعمیراتی و رتبه مؤسساتی که تعمیرات را انجام داده اند.
 • علامت ثبتی و کشور سازنده هواپیما.
 • مدیریت خطوط هوائی.
 • وضعیت و نوع فرودگاه های مورد استفاده و تجهیزات ایمنی آنها.

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته کشتی

با توجه به تنوع کشتی ها از جمله باری و مسافری و محدوده تردد آنها، محاسبه نرخ در بیمه کشتی تابع عوامل مختلفی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع کاربری و مسئولیت های مختلف صاحبان و شرکت های کشتیرانی در قبال عوامل انسانی و محیط زیست است .این رشته نیز مانند بیمه هواپیما تابع کنوانسیون های مختلف بین المللی و کلوزهای مختلفی است که در این رشته مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق بیمه این رشته علاوه بر عوامل مندرج در بند الف، به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

 • نوع شناور (باری، مسافری و کشتی های ویژه عملیات خاص)
 • مؤسسه طبقه بندی و تأیید کننده سلامت شناور
 • ایمنی و قابلیت دریانوردی
 • سن شناور
 • محدوده تردد
 • سابقه خسارتی
 • تعداد شناورهای بیمه شده (یک کشتی یا تعدادی از یک ناوگان)
 • سابقه فعالیت حرفه ای مالک شناور
 • مشخصات شرکت سازنده
 • کشور سازنده و پرچم
 • سوابق شغلی خدمه
 • ارزش شناور
 • فرانشیز
 • نوع نیروی محرکه شناور و ماشین آلات
 • امکانات تعمیر شناور
 • کلوزهای مورد استفاده
 • محموله (مواد فاسد شدنی، مواد نفتی، مسافر و…)

موازین فنی تعیین نرخ های بیمه

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مهندسی

در بیمه های مهندسی به دلیل تعدد پوشش و تنوع پروژ ه ها، احصای عوامل موثر در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه به صورت جامع دشوار است زیرا بسته به نوع پروژه ممکن است عوامل مورد نظر آنقدر متنوع و متکثر باشند که نتوان همه آنها را فهرست نمود. بدلیل همین محدودیت، آنچه در این ضوابط اعلام شده است عوامل کلی و فراگیر بیمه های مهندسی است. بنابراین توجه به عوامل و پارامترهای ویژه هر نوع پروژه موضوع بیمه که در این ضوابط ذکر نشده نیز مورد تأکید است و شرکت های بیمه موظفند در تعیین نرخ حق بیمه این رشته علاوه بر توجه به عوامل مندرج در بند الف و خصوصیات پروژه به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

 • شناسائی ریسک های هر بخش از پروژه
 • تعیین میزان تعهدات بیمه گر در هر بخش
 • تفکیک پروژه به بخش های مختلف از جمله سازه های موقتی، عملیات ساختمانی، ماشین آلات، دوره نگهداری، آزمایش و راه اندازی و…
 • نحوه پرداخت حق بیمه
 • سابقه فعالیت های پیمانکار
 • امکانات ایمنی در بخش های مختلف پروژ ه ها
 • مسئولیت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محیط پیرامون پروژه ها
 • عوامل تشدید خطر در رابطه با وضعیت و محل اجرای پروژ ه ها و ماشین آلات
 • استهلاک و عمر مفید ماشین آلات
 • برآورد زیان های ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی
 • خطرات اضافی و استثنائات.
 • توجه به خسارت های غیرمستقیم مانند عدم النفع.
 • تجربه خسارت های سال گذشته و ویژگی های هر ریسک
 • دوره انتظار در پوشش عدم النفع
 • دامنه خسارت های تحت پوشش بر اساس نوع پروژ ه ها
 • بررسی کامل خطرات طبیعی و محیطی و وضعیت زمین شناختی محل
 • مدت اجرای پروژه
 • ویژگی های طرح و نوع مصالح ساختمانی
 • درصد پیشرفت پروژه
 • شرایط و تمهیدات مربوط به اطمینان از سلامت اجرای پروژه
 • تجهیزات ایمنی و اطقای حریق و امکانات حفاظتی
 • تجربه پرسنل
 • سوابق اجرائی پیمانکار در انجام پروژه های مشابه
 • شرایط مالی بیمه گذار و روشهای تأمین مالی پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *