علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث
نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث
می 24, 2020
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
ژوئن 5, 2020

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

از اولین پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تامین، البته تامین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است و به همین دلیل، بیمه های اشخاص یکی از ابداعات انسان ها برای بدست آوردن این تامین اقتصادی به حساب می آید.
تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز می گردد. اولین اثر و یا بهتر بگوئیم بیمه نامه صادره در زمان ملکه بوده و زندگی بیمه گذار را برای مدت یکسال « عمر ساده زمانی » الیزابت اول صادر گردید که بصورت یک بیمه تحت پوش قرار داده بود.
بیمه های اشخاص را از یک دیدگاه وسیع و گسترده می توان به چند بخش مهم تقسیم نمود که هر یک از آنها بالقوه دارای اثرت مثبت و منفی در جوامع بشری می باشد، زیرا بیمه های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می آید، ارائه کننده یک سرویس مهم و قابل توجه در جهت تامین نیازهای اولیه انسانها هم محسوب می گردد.
ابناء بشر نیاز به تامین دارد و این غریزه ای است که شاخه هائی از ثبات و اطمینان اجتماعی محسوب می گردد. شرکتهای بیمه با ارائه بیمه های اشخاص، زندگی انسانها را ارزیابی نمی کنند، بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزشهای اقتصادی زندگی انسانهاست، ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصله از کار و فعالیت یک انسان که، تامین کننده نیاز مادی انسانهائی است که به آن شخص و درآمد او متکی هستند، بنابراین بیمه های
زندگی علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده ها را پاسخگو باشد.

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
بیمه های اشخاص یکی از شاخص های شناخته شده در سنجش تامین و رفاه مردم کشورها می باشد و کشورهائی که آحاد آن به فراخور نیاز خود از این تامین برخوردار هستند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند. بیمه های اشخاص در مراحل بدوی ابتدائی خود بر پایه و اصول علمی و فنی در رابطه با جداول حق بیمه و نحوه انتخاب ریسک پایه گذاری نشده بود، بهمین دلیل توسعه و گسترش و
نقطه عطفی در تاریخچه بیمه های اشخاص محسوب می گردد. « جدول مرگ و میر » در واقع پیدایش در سالهای آغازین پیدایش بیمه اشخاص، صدور بیمه نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آنها با مذاکره با وی و ارزیابی ظاهرش خطر را ارزیابی کنند.

در سالهای بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً براساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام میپذیرفت. به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه های اشخاص، این روند ارزیابی غیر ممکن گردید و از سوئی اهمیت معاینات پزشکی کامل به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر مدنظر قرار گرفت و به همین دلیل شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمه نامه از متقاضی می خواستند تا گزارشی درباره سلامتی خود از یکی از پزشکان اخذ نماید. بتدریج پرسشنامه های پزشکی شکل گرفت و کامل گردید و شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمه نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرمهای پزشکی و تاریخچه سلامتی فرد متقاضی و اعضاء خانواده اش، به بررسی دقیق خطر مورد بیمه می پرداختند. با توجه به اینکه تجارب بدست آمده در آغاز خلاء مشهودی را بین اطلاعات حاصله و مورد نیاز با واقعیت ها را نشان داده بود، بهمین مناسبت، پزشکان و به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. « محاسبان فنی » تحقیقات در مورد مرگ و میر منتنج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی پزشکان گردید که در نهایت باعث بروز یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل موثر هر خطر گردید و بیمه گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور پرداختند. بررسی های انجام شده نشان میدهد که معمولا انسانها به پنج دلیل اقدم به خرید بیمه های اشخاص می نمایند.
این پنج دلیل عبارتنداز:

  • نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان
  • نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرات خارجی
  • نیاز به عشق، محبت و فعالیت های اجتماعی
  • اقناع حس احترام نسبت به خویشتن
  • به منظور خودآگاهی و تکامل

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

با توجه باینکه بشر در مقابل بسیاری از خطرات آسیب پذیر است این خطرات را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم بندی نمود.
الف- خطرات مالی
خطرات مالی مانند آتش سوزی، طوفان، صاعقه، زلزله و یا از بین رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه دیگر می باشد.

ب- خسارات جانی شامل( فوت، نقص عضو، از کار افتادگی)
خطرات جانی مانند فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از کار افتادگی باعث از دست رفتن و یا کاهش درآمدها مالی و اقتصادی یک شخص می گردد. همه میدانیم که انسان نمی تواند زمان بروز اینگونه خطرات را پیش بینی نماید.

یکی از طرق کم کردن مخاطرات و یا بهتر بگوئیم خنثی نمودن اثرات منفی یک مرگ نابهنگام در جوامع انسانی، همانا تامین قابل ابتیاع از طریق بیمه های اشخاص است. اگر حادثه ای ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن یک زندگی گردد، این بیمه های عمر است که ضرر و زیان مالی و اقتصادی حاصله را جبران می نماید، اما اگر حادثه منجر به از کار افتادگی و یا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بیمه نامه حادثه و یا درمانی قابل پرداخت می باشد.

از دیدگاه اجتماعی می توان گفت که بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول (حق بیمه) بتوان خسارات فوت و از کارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث می شوند جبران نمود. تئوری و فرضیه بیمه های اشخاص، کاهش دادن اثرات
اقتصادی اینگونه خطرات برای خانواده ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید