فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

اصول بیمه چیست؟
اصول بیمه چیست؟
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی
نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیم های و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی نماید.
ماده ۲۶ – مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسؤولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند.
ماده ۲۷ – در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنها م یتوانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدار کو دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود .شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدار کفوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید.
ماده ۲۸ – بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود .نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذی ربط لازم الاجرا است.
ماده ۲۹ – شرکتهای بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه گذاران از نمایندگان و کارگزاران (دلال رسمی) بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح زیر، هر شش ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:

  • تعداد شکایت های دریافتی از هر نماینده یا کارگزار.
  • تعداد شکای تهای رسیدگی شده .
  • میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان.

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

فرآیند طراحی محصول بیمه ای

طراحان محصولات بیمه ای جدید به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می شوند که هریک فرآیندی به شرح زیر برای اخذ مجوز طی خواهند نمود:
الف- اشخاص حقیقی: در ابتدا لازم است طراح به یکی از شرکتهای بیمه مراجعه نموده و طرح پیشنهادی خود را به صورت تفصیلی برای شرکت بیمه تشریح و توجیه نماید. پس از آن شرکت بیمه با بررسی جوانب مختلف فنی و اجرایی محصول و همچنین وجود یا عدم وجود بازار اجرایی، طرح بیمه ای را پذیرفته و یا رد می نماید .چنانچه طرح توسط شرکت بیمه مورد پذیرش قرار گیرد آن شرکت پس از قالب بندی طرح در چارچوب بخشنامه فوق الذکر آن را برای اخذ مجوز به بیمه مرکزی ارسال خواهد نمود.البته شرکتهای بیمه موظفند حقوق و تکالیف طراحان محصولات بیمه ای جدید را در چارچوب قرارداد مکتوب مشخص نمایند .ممکن است طرح توسط افراد حقیقی به سایر سازما نها معرفی و از آن طریق برای بررسی به بیمه مرکزی ارسال گردد که در زیر شرح داده می شود .

ب- اشخاص حقوقی: طراحان حقوقی خود به دو دسته شرکتهای بیمه و دیگر سازمان ها، نهادها و … تقسیم بندی می شوند:

  • شرکت های بیمه: فرآیند طراحی محصولات بیمه ای جدید برای شرکت های بیمه به وضوح در بخشنامه ذکر شده است.
  • سایر سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و… : برای چنین طرحهایی دو رویه در نظر گرفته می شود، یکی طرح هایی که مصوبه دولتی دارد و به صورت مستقیم در بیمه مرکزی تصمیم گیری می شود و یا طرح هایی که مجدداً برای اعلام نظر به شرکت های بیمه ارسال می شود و فرآیند مرحله قبل تکرار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *