نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي
فرايند رسيدگي به شكايات بيمه اي
ژوئن 17, 2020
فروش، پيشنهاد و صدور بيمه نامه
فروش، پيشنهاد و صدور بيمه نامه
ژوئن 29, 2020

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی

یکی دیگر از اثرات اقتصادی بیمه های اشخاص، همان نقش مهم و سازنده آن در پس انداز نمودن بخشی از درآمد روزمره افراد است. و بعنوان یک عامل تداوم و بقاء برای فعالیتهای تجاری محسوب می گردد، بدین صورت که بیمه گر برای سالهای اولیه حق بیمه اضافی از بیمه گذار/ بیمه شده/ بعنوان پس انداز دریافت داشته و در عوض بیمه گذار/ بیمه شده/ در سنین پیری که می بایست حق بیمه بیشتری می پرداخته، تغییری در میزان حق بیمه پرداختی او حاصل نشده. این روش پرداخت را حق بیمه ثابت می گویند.

حق بیمه هائی که بدین طریق جمع آوری شده است از نقطه نظر بیمه شده دارای دو جنبه مهم است:

نقش بیمه های اشخاص بعنوان یک عامل پس اندازی
1) اینکه مبالغ پس انداز شده در زمان نیاز خود او یا خانواده اش می تواند در دسترس او قرار گیرد.

2) اینکه، مبالغ دریافتی شرکت بیمه، توسط اداره سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری گردیده و با کسب درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر مبلغ آن افزوده می شود که این عامل، یعنی بهره فنی یا سود حاصل از سرمایه گذاری قبلا در محاسبات حق بیمه منظور و براساس درصد سود حاصل از سرمایه گذاری، بخشی از آن زمان محاسبه حق بیمه کسر شده که در جای خود به مباحث فنی نحوه محاسبه حق بیمه اشاره خواهد شد.

یکی از جنبه های مهم، اصلی و حیاتی بیمه های اشخاص نه تنها در تامینی است که به افراد جامعه ارائه می دهد، بلکه همانا عامل پس اندازی و نحوه اداره شرکتهای بیمه است که برای مردم دارای جاذبه می باشد. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری افراد در بیمه های اشخاص، معمولا در خطر تورم هم قرار دارد. البته پس اندازهای بانکی هم از فشار تورم و کم شدن قدرت خرید پول در امان نیستند، چه در هیچ مقطع از زمان، سود حاصل از ذخیره پول در
بانکها برابر درصد افزایش تورم در آن جامعه نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید