نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

تدوین قانون بیمه
تدوین قانون بیمه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز

نقش بیمه و بیمه گر در دنیای امروز ، سرمایه داران اعتقاد دارند، سرمایه همواره خود راهش را پیدا می کند. برای این منظور مهمترین عواملی که راه جذب سرمایه و در نتیجه فعالیت سرمایه گذار را همواره می نماید عبارتند از امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه و امنیت در چرخه اقتصادی و داشتن بازده مطلوب. امروزه بیمه بعنوان یک عامل زمینه ساز بستری امن، در اقتصاد جهان، نقش بسیارمهم و حساسی را بعهده دارد. فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی، کارخانه های صنعتی، کشتیها و هواپیماهای غول پیکر با اتکا به بیمه به حرکت در آمده و دوام می یابد.

فعالیتهای گسترده بازرگانی

فعالیتهای گسترده بازرگانی، مسئولیتهای سنگین و نگران کننده ای بدنبال دارد، بیمه ریسکهای سیاسی و اعتباری و بیمه انواع مسئولیتها، آرام بخش بازرگانان و صاحبان صنایع و حرف مختلف است. قبول این گونه تعهدات گاهی چنان زیاد است که به تنهائی از عهده یک بیمه گر بر نیامده و همکاری گروهی بیمه گران را از کشورهای مختلف می طلبد. دراین میان نقش بیمه گر در معاملات بیمه ای تنها مدیریت است.

بیمه گر مدیری است که بین گروه بیمه گزاران که به فعالیتهای مختلف مشغول می باشند و جان ومال هریک از آنها به نحوی در معرض خطر می باشد رابطه تعاونی برقرار کرده و بامتشکل کردن افراد در سازمان بیمه و دریافت حق بیمه، آنها را در قبال صدمات و زیانهای احتمالی مورد تامین قرار می دهد.

درخاتمه چنانچه نگاهی گذرابه نقش بیمه دردنیای صنعتی امروزداشته باشیم ملاحظه خواهیم کرد:

نقش انفرادی بیمه باایجاد احساس اطمینان درشخص وایجاد اعتباروتشکیل سرمایه وحمایت از تک تک افراد جامعه برای زندگی بهتر و بدور از نگرانی از حال و آینده شکل می گیرد.

بیمه بعنوان حامی کل افراد جامعه درقبال آثار زیانبار فعالیت دیگران نقش اجتماعی مهمی بعهده دارد.

بیمه باحفظ ثروت ملی، تضمین سرمایه گذاریها ازیکسو وجمع آوری پس اندازهای کوچک و سرمایه گذاری ذخائر و اندوخته های جمع آوری شده از دیگر سو بعنوان یک عامل اقتصادی نقش بسزائی درتوسعه اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال دارد. درنهایت شرکتهای بیمـه با توزیع خطر در گستـره بیـن المللی از طـریق بیمه های اتکائی نقش بین المللی را درخانواده جهانی رقم می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *