آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

بیمه های عمر (زندگی)
بیمه های عمر (زندگی)
می 12, 2020
نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث
نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث
می 24, 2020

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

هدف اصلی و اساسی بیمه های اشخاص تامین همین نیازهای اولیه اجتماعی- اقتصادی هر خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است. آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشخاص را می توان بشرح زیر تقسیم بندی نمود:
بیمه های اشخاص بعنوان یک اصل سرویس دهنده و تولید، پاسخ گوی نیازهای اصلی و اساسی افراد بسیاری است. انسانهای زیادی نسبت به خرید بیمه های اشخاص اقدام می نمایند، که از احتمال محروم شدن وابستگان خود از یک درآمد مستمر و همیشگی نگرانند. لذا بیمه های اشخاص نقشی اصلی و سازنده در پاسخگویی به این نیازهای انسانی خواهد داشت.
دومین اثر اقتصادی اجتماعی بیمه های اشخاص، همان گردآوری سرمایه ها و در واقع جنبه پس اندازی آن است. در بسیاری از کشورها، بیمه نامه های عمر که دارای عامل پس اندازی است، فرصتی مناسب را در اختیار افراد برای پس انداز قرار میدهد، لذا یکی از عوامل موفقیت بیمه های اشخاص در یک بازار، ایجاد جاذبه سرمایه گذاری است، یعنی شرایطی، که قراردادهای بیمه عمر جهت تامین و سرمایه گذاری ارائه می دهند باید قابل رقابت با امکانات موجود سرمایه گذاری در آن کشورها باشد. البته در این قسمت باید از تورم بعنوان یک عامل بازدارنده نام برد.

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص
سومین اثر اقتصادی- اجتماعی بیمه های اشخاص را می توان بدین صورت بیان نمود:

مجموعه اثرات بیمه های اشخاص در اقتصاد ملی کشور نه تنها عامل پرداخت سرمایه به خریداران بیمه های اشخاص و یا بازماندگان آنهاست، بلکه، بیمه های اشخاص بعنوان مجموعه ای از عملیات مالی- اقتصادی و بعنوان یک بخش تولیدی و فعالیت اجتماعی که توسط شرکتهای بیمه انجام می پذیرد، می تواند سهم موثر و سازنده در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی داشته باشد. بیمه های اشخاص می تواند ضمن داشتن اثرات پس اندازی و سرمایه گذاری و تخصیص منابع اقتصادی یک گردش (چرخه) اقتصادی را باعث گردد.

آثار اقتصادی بیمه های اشخاص در زندگی انسانها

بیمه های اشخاص به حراست از مبنای اقتصادی زندگی انسانها اقدام می نماید. و در واقع سرمایه بیمه نامه را میتوان هم طراز و هم ارزش زندگی انسانها دانست و البته باید اذعان نمود که ارزش زندگی انسانی برای خود شخص و برای افراد وابسته به او ورای این جمع بندیها و ارزش گذاریهاست، لذا معادل قرار دادن سرمایه بیمه ای با زندگی انسانی نمیتواند معنا و مفهومی داشته باشد، بهمین جهت باید پذیرا شد که بیمه های اشخاص با ارزش بستگی نداشته، بلکه مرتبط با ارزشهای اقتصادی زندگی انسانی است، ارزش مادی و اقتصادی از دست رفته برای افراد وابسته به آن ارزش مالی و اقتصادی. با توجه به این مطلب می توان گفت که بیمه های اشخاص پاسخگوی نیازهای اقتصادی متعددی است که اهم آنها بشرح زیر است.
الف- بیمه های اشخاص یکی از منابع درآمد خانواده
تولید اطمینان از اینکه در آمد معین و مشخص پس از مرگ نان آور خانواده هم چنان در مجاری اقتصاد و حیات این خانواده برای ادامه زیست جاری باشد. یکی از آثار اقتصادی بیمه های اشخاص حفظ و حراست ارزشهای اقتصادی برای اعضای یک خانواده پس از مرگ نان آور خانواده می باشد.
یکی دیگر از آثار اقتصادی اشخاص در زندگی بازماندگان یک فرد، همان استفادها از سرمایه بیمه ای به منظور پرداخت دیون و هزینه های ناشی از مرگ شخص متوفی است. این هزینه ها را میتوان بشرح زیر خلاصه کرد.

  • هزینه های پزشکی و بیمارستانی در رابطه با بیماری شخص متوفی
  • هزینه های کفن و دفن و سایر مراسم مربوط به شخص متوفی
  • انجام تعهدات مالی متوفی از قبیل قروض بجا مانده پرداخت صورت حسابهای معوق و غیره
  • اقساط معوق و یا سایر قروض شخصی
  • مالیات بر ارث و سایر هزینه های جنبی

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص

ب- بیمه های اشخاص بعنوان درآمد ایام پیری و از کار افتادگی
بیمه نامه های اشخاص (بیمه نامه عمر)، معمولا تعهد پرداخت سرمایه معینی را در زمان مرگ می نمایند، اما انواع دیگری از بیمه نامه های اشخاص وجود دارد که سرمایه و یا مستمری ماهانه ای را تا سن معینی پرداخت خواهد نمود. لازم بذکر است که پرداخت مستمریها در پوشش بیمه برای ایام پیری و از کار افتادگی یکی از ضروریات زندگی انسانی است و بهمین دلیل است که صنعت بیمه و علی الخصوص بیمه های اشخاص و ارائه پوشش مستمری تا زمانی که شخص زنده می باشد پرداخته است. نکته اصلی و اساسی در این نوع بیمه نامه ها این است که هر خانواده نیاز به امکانات مالی و اقتصادی برای ادامه حیات دارد و این نیاز ممکن است در زمان فوت نان آور خانواده باشد و یا در زمانی که صحت و سلامت او در مخاطره قرار گرفته و دیگر قادر به کسب درآمد و ادامه حیات اقتصادی خود نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید