انواع بيمه مسئوليت كارفرما

بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت
نوامبر 9, 2019
خرید بیمه مسافرتی
بیمه مسئولیت مدیران آژانس ها و تورهای مسافرتی
نوامبر 13, 2019

انواع بيمه مسئوليت كارفرما

مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست

انواع بيمه مسئوليت كارفرما

بيمه مسئوليت كارفرما خود به چند دسته تقسيم مي شود :

  1. مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ساختماني
  2. مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني
  3. مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان خدماتي ، صنعتي و بازرگاني

انواع بيمه مسئوليت كارفرما

چنانچه پروژه ساختماني باشددر اين بخش ممكن است كارفرما يا بيمه گذار يكي از فعاليت هاي زير را به بيمه گر معرفي نمايد:

  • الف ( تخريب واحداث بنا
  • ب ( احداث سوله
  • ج ( بازسازي بناي موجود
  • د ( نصب اسكلت
  • ه ( انجام نماي ساختمان

چنانچه نوع فعاليت اجراي پروژه عمراني باشد:

پروژه هاي عمراني پروژه هاي هستند كه در سطح كشور ايجاد شده ومنفعت آن به عموم جامعه برمي گردد مانند:
ساخت واحداث پل برروي يك جاده ، ساخت يك فرودگاه ، ايجاد مترو وشبكه راه آهن و…. در اين نوع فعاليت ها تقريباً 4طبقه در نظر گرفته مي شود و ممكن است تعداد اين طبقات در بعضي از شركت هاي بيمه اي كمتر و يا بيشتر هم باشد بنابراين طبق جدول زير داريم :

طبقه بندي مشاغل نوع فعاليت
طبقه يك محوطه سازي، جدول بندي، حصاركشي، احداث پارك وتوسعه فضاي سبز ،استحصال زمين
طبقه دو راه سازي، خطوط لوله گاز ونفت ،فرودگاه ،لايروبي و زهكشي ،سدهاي خاكي، احداث آب شكن و دايك، تلمبه
خانه ها، احداث كارخانجات ، حفاري چاه هاي نفت و گاز ،خط آهن ،مجتمع سنگ و آهن ،آبرساني ،احداث
سالن ورزشي
طبقه سه طرح هاي پتروشيمي ،اسكله سازي، شبكه هاي مخابرات و برق، نيروگاه احداث پالايشگاه ،احداث پل و
سدهاي بتني، خطوط انتقال نيروي برق ومخابرات
طبقه چهار احداث تونل ،پروژه هاي فاضلاب

ضريب نيروي كار در بخش عمراني از %65 حداكثر نيروي كار اظهار شده توسط بيمه گذار در پرسشنامه محاسبه مي گردد.

انواع بيمه مسئوليت كارفرما

چنانچه نوع فعاليت ،صنعتي ،تجاري، بازرگاني خدماتي باشد:

به كليه فعاليتهايي كه مربوط به احداث بنا نباشد و فعاليت هاي عمراني رانيز در بر نگيرد فعاليت هاي صنعتي ، تجاري ، بازرگاني مي گويند. مانند كارگاه جوشكاري و نجاري ،كارخانجات نساجي، صنايع آهن ، محصولات لاستيكي ، پلاستيكي و غيره …. كليه فعاليت هاي صنعتي ،تجاري و بازركاني به هفت طبقه به شرح ذيل تقسيم مي شود هرچه تعدادطبقات بالاتر مي رود يعني از طبقه اول به سمت طبقات ،3 ،2و……. 7حركت مي كنيم ريسك خطر هم بيشتر وبيشتر مي شود.بطور مثال همانطور كه در جدول مشاهده مي شود ،در طبقه اول كاركنان اداري و دفتري در مقايسه اين طبقه با طبقه هفتم كه توليداكسيژن ،معادن زيرزميني و غواضي است ميزان ريسك از طبقه اول به طبقات بعدي بيشتر مي گردد. لذا يكي از وظايف مهم كاربران و بخش صدور بيمه نامه ها آشنايي كامل آنان به طبقه بندي مشاغل مي باشد. نكته قابل توجهي كه مي بايست هنگام صدور بيمه نامه ها به آن پرداخت؛ آن است كه مي بايست نسبت به نوع كار، نوع فعاليت ، نوع توليد، نوع دستگاههايي كه در توليد استفاده مي شود يا چگونگي كاركرد و استفاده آن ها را كسب نموده وسپس نسبت به ارائه نرخ اقدام نمود.

جدول طبقه بندي مشاغل صنعتي ،بازرگاني ،خدماتی

طبقه بندي
مشاغل
نوع فعاليت
طبقه يك كاركنان دفتري ، مهندسين ناظر،كاربران كامپيوتر،سازمانهاي نقشه كشي و مشاغل مشابه
طبقه دو كارخانجات توليد و تعمير لوازم صوتي وتصويري ، مراكز درماني ،توليد قالي و قاليچه،فروشگاههاي توليد اشياء
سفالي وگلي، توليد دارو
طبقه سه كارخانجات فرش ماشيني موكت ،دامپروري،دامداري ، مرغداري، صنايع كاغذ و مقواصنايع چوب ،كنسروسازي،
كارخانجات توليد روغن ،كارخانجات و كارگاههاي توليد وتعميرات پوشاك ، صنايع غذايي و آشاميدني ها،
كارخانجات چاي ،كارخانجات مواد شوينده وبهداشتي و….
طبقه چهار كارگاههاي چاپ پارچه و سيلك، خوراك دام و طيور، كارخانجات توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي ،
كارخانجات قندوشكر، توليد شيشه ومحصولات شيشه اي كارخانجات خودروسازي،موتور سيكلت و دوچرخه، ،
توليدمواد در محصولات شيميايي و ….
طبقه پنج توليد محصولات فلزي، كارخانجات آلومينيوم،كارگاههاي نجاري و چوب بري، تراشكاري ، آهنگري، صنايع
آهن فولاد،تعميرگاههاي خودرو، ذوب فلزات،كشتي سازي ،كارخانجات سيمان،آهك ،گچ ، سرب و روي، توليدلوازم
و ماشين آلات برق و غير برقي
طبقه شش معادن روباز، شركتهاي گاز پركني . سيلندر،نصب داربست ، پرسكاري كارخانجات آسفالت وقير، كاركنان
نصب دستگاههاي مربوط به آسانسور،سوله سازي، بازسازي ساختمان هاي مسكوني و تجاري ،آتش نشاني ،
موتور سواران ، نصب ايزوگام
طبقه هفت توليد اكسيژن ،معادن زير زميني ،حفرچاه، شركتهاي مواد ناريه ، غواصان ،كارگاههاي سيلندرپركني گاز مايع ،
نصب و ساخت ، اسكلت هاي فلزي

براي محاسبه ضريب نيروي كار در صورت ثابت بودن كاركنان ،تعداد كاركنان ثابت ملاك عمل مي باشد و در صورت متغير بودن كاركنان ميانگين حداقل و حداكثر نيروي كار اظهارشده در فرم پيشنهاد كه توسط متقاضي بيمه عنوان شده ملاك عمل خواهدبود.

 

دیدگاهتان را بنویسید