انواع بیمه های عمر (بخش 1)

صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟
صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مربوط به سوانح و حوادث ) چيست؟
سپتامبر 3, 2020
انواع بیمه های عمر
انواع بیمه های عمر (بخش 2)
سپتامبر 14, 2020

انواع بیمه های عمر (بخش 1)

انواع بیمه های عمر

انواع بیمه های عمر

 

الف) بیمه های عمر زمانی

شامل بیمه های به شرط خطر فوت، به شرط حیات و ترکیب ایندو یعنی بیمه مختلط، بیمه تمام عمر و پس اندازی(مختلط) میباشد. بیمه های مستمری را هم می توان جزو انواع بیمه عمر آورد با این تفاوت که در بیمه مستمری نقد کردن سرمایه مطرح است اما در بیمه عمر، تشکیل و مصرف سرمایه مطرح است.

بیمه عمر به شرط فوت (ساده زمانی)

نوعی از بیمه اشخاص است که پوشش بیمه ای را برای مدت معینی ارائه داده و سرمایه بیمه صرفاً در صورت فوت بیمه شده در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتیکه بیمه شده تا پایان قرارداد در قید حیات باشد، وجه ی بابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. اینگونه بیمه نامه برای مدت های کمتر از یکسال و یا چندین سال می تواند صادر گردد و می توان بیمه شده را تا سن 65 یا 70 سالگی تحت پوشش قرار داد. بیمه عمر زمانی ساده یک پوشش بیمه ای موقت است و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتا ارزانتر می باشد که علت به این جهت است که بیمه گر در زمان پیری که معمولا درصد مرگ و میر بالا میرود تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در عمر زمانی بروز یک حادثه احتمالی را بیمه مینماید و حال آنکه در بیمه های تمام عمر قرارداد بیمه یک امر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.
مزایای این بیمه عبارت است از:

  • حق بیمه آن در مقایسه با سایر طرحهای بیمه ای ارزان است و بیمه شده می تواند با حق بیمه های کم و اندک پوشش بیمه ای مناسبی را اخذ نماید.
  • تورم اثر ناچیزی بر روی این نوع بیمه دارد زیرا با توجه به حق اندک آن بیمه گذار می تواند به راحتی افزایش سرمایه داده و بدین سان اثرات مخرب تورم را خنثی کند.

انواع بیمه های عمر

بیمه عمر بشرط حیات

نوعی قرارداد بیمه است که براساس آن، سرمایه بیمه بصورت یکجا و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت اعتبار قرارداد، پرداخت می گردد. اگر بیمه شده قبل از انقضاء قرارداد فوت نماید براساس شرایط قرارداد(در بیمه نامه های با برگشت حق بیمه)، بخش و یا تمامی حق بیمه های دریافتی با بهره و یا بدون بهره براساس قرارداد برگشت داده می شود. هدف این نوع بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد. این نوع از بیمه نامه ها صرفاً پرداخت سرمایه معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده می باشد. این نوع از بیمه نامه برای افرادی مناسب است که تشکیل خانواده نداده و افراد وابسته به خود ندارند و می خواهند در ایام پیری و کهولت از یک رفاه مادی بهتری برخوردار باشند. شرکتهای بیمه در فروش اینگونه بیمه نامه ها فرض را بر سلامت و صحت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت و یا مختلط پس انداز نشان می دهند اعمال می نمایند.

در چنین مواقعی حتی اگر بیمه شده کمی بعد از انعقاد قرارداد فوت نماید، ضرر و زیان شرکت بیمه صرفاً محدود به کارمزد پرداختی به دلالان و کارگزاران و همچنین هزینه های اداری می گردد به همین دلیل شرکت های بیمه به منظور صدور اینگونه بیمه نامه ها اقدام به انجام معاینات پزشکی نمی کنند. اینگونه بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی داشته و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار ندارد. در بیمه نامه های به شرط حیات و یا برگشت حق بیمه، ارزش بازخرید مدنظر گرفته و سرمایه قابل پرداخت در زمان فوت بیمه شده تا حدود خیلی زیادی مرتبط باارزش بازخرید منظور شده در بیمه نامه را دارد. در صورت فوت بیمه شده ارزش بازخرید بصورت اختیاری از سوی شرکت بیمه تعهد شده است که معمولا معادل حق بیمه های پرداختی منهای حق بیمه سال اول خواهد بود که این در بیمه نامه هایی است که شرط برگشت تمامی حق بیمه بدون بهره منظور شده است ضمن آنکه برای محاسبه ارزش باز خرید روشها و توافقات مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

صور مختلف بیمه های عمر ساده زمانی:

1) بیمه نامه های قابل تمدید
در بسیاری از بیمه نامه های عمر ساده زمانی 5 یا 10 ساله شرط تمدید و تجدید بیمه نامه برای مدت معین دیگری بدون انجام معاینات پزشکی پیش بینی شده است. این حق اختیار به بیمه شده اجازه میدهد که در پایان اولین دوره اعتبار بیمه نامه، آن را بدون انجام معاینات پزشکی و بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمانی بیمه شده تمدید نماید.
در واقع تمدید بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط به همان سن و سال و بدون ارائه اسناد و مدارک دال بر قابلیت بیمه شدن بیمه شده تمدید میگردد. لازم بذکر است که معمولا شرکتهای بیمه محدودیت سنی برای اینگونه بیمه شدگان قائل میشود که معمولا بین سنین 60 تا 65 سالگی بوده و مدت تمدیدی هم برای سالهای معینی که نمیتواند از 5 سال بیشتر باشد خواهد بود.

2) شرط قابل تبدیل

در بسیاری از بیمه نامه های عمر زمانی ساده شرط قابل تبدیل بیمه نامه به یک بیمه دائمی پس از تعیین و پرداخت حق بیمه واقعی آن بدون ارائه مستندات پزشکی قابل بیمه شدن از سوی بیمه شده منظور میگردد. پیش بینی این شرط در بیمه نامه به بیمه شده حق میدهد بعد از صدور آنرا به هر نوع دیگری که ارزش بازخریدی دارد( بدون توجه به وضع سلامتی در سن جدید) تبدیل گرداند.

بیمه عمر مانده بدهکار

یکی دیگر از صور مختلف بیمه عمر زمانی(یا بیمه به شرط فوت) بیمه عمر مانده بدهکار است که سرمایه بیمه نامه متغیر بوده و همه ماهه با پرداخت اقساط از سرمایه کم میشود. اینگونه پوشش بیمه ای مناسب افرادی است که از بانکها یا موسسات وامهایی برای خرید منازل مسکونی دریافت داشته اند و با توجه به اینکه اقساط خود را ماهیانه پرداخت میکنند، حق بیمه بصورتی محاسبه گردیده که هماهنگی و تناسب با سرمایه متغیر و رو به کاهش بیمه نامه باشد. معمولا این کاهش سرمایه در سالهای آخر به صفر میرسد که نمودار بازپرداخت وام، وام گیرنده است. در اینگونه پوششها نحوه پرداخت حق بیمه به دو صورت میباشد.

  • پرداخت حق بیمه ثابت معادل مدت قرارداد بیمه.
  • پرداخت حق بیمه ثابت کمتر از مدت قرارداد بیمه و یا یکجا و در اول قرارداد.

ب) بیمه های تمام عمر

برخلاف بیمه های عمر زمانی و یا شرط فوت که سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثناء اعتبار قرارداد بیمه قابل پرداخت است بیمه های تمام عمر سرمایه بیمه را به شرط فوت بیمه شده بدون توجه زمان وقوع آن پرداخت می نماید. بیمه های تمام عمر را می توان بدو صورت با شرکتهای بیمه منعقد نمود نوع اول بیمه نامه با پرداخت حق بیمه در طول مدت قرارداد است و نوع دوم بیمه نامه با محدودیت در مدت پرداخت حق بیمه می باشد.(در تمام
مدت بیمه نامه نیست بلکه کمتر است) در این نوع بیمه نامه ها، معاینات کامل پزشکی مورد نیاز نیست بلکه معمولا فرمهای مربوط به پرسشنامه پزشکی توسط بیمه شده تکمیل می گردد. و یا پزشک معتمد شرکت بیمه ضمن تکمیل فرم پرسشنامه، بیمه شده را معاینه می نماید.
بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد این نوع بیمه نامه ها بهترین نوع برای تامین پوشش موردنیاز وابستگان شخص میباشد و واقعی ترین نوع بیمه نامه است، زیرا عوامل سرمایه گذاری بصورت خیلی ناچیزی در آن دخالت دارد. لازم به توضیح است که ذخایر انباشته شده در این نوع بیمه نامه سرمایه گذاری میگردد که سود حاصل از سرمایه گذاری در محاسبات حق بیمه منظور گردیده است.

یکی از مزیتهای این نوع بیمه نامه ارزان بودن آنست لذا مناسب برای افرادیست که قادر به پرداخت حق بیمه کمتری هستند و میخواهند از پوشش مناسبی هم بهره مند گردند. یکی از عیوب این بیمه نامه ها پرداخت حق بیمه یکسان در زمان پیری و ایامی است که درآمد شخص کاهش می یابد. البته اشخاص بازنشسته میتوانند بیمه خود را بصورت یک بیمه نامه با سرمایه مخفف درآورده و پرداخت حق بیمه را متوقف نمایند. در بیمه نامه های تمام عمر، پس از دو یا سه سال پرداخت حق بیمه، میتوان بیمه نامه را بازخرید نمود و یا آنرا تبدیل به سرمایه مخفف کرد.

انواع بیمه های عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود

در این بیمه نامه نحوه پرداخت حق بیمه برابر تمام طول مدت قرارداد نخواهد بود، بلکه با توافق بیمه گر / بیمه شده و بیمه گذار پرداخت حق بیمه تمام عمر به مدت معینی کاهش پیدا میکند. بیمه شده میتواند توافق کند که پرداخت حق بیمه همزمان با بازنشستگی او کاهش یابد زیرا در زمان بازنشستگی درآمد شخص کاهش می یابد و با این توافق او دارای پوشش بیمه ای است که حق بیمه آن کاملا پرداخت گردیده است. البته اگر بیمه شده در آن زمان
نیاز به ادامه پوشش برای خود نداشته باشد میتواند بیمه نامه را باز خرید نماید و مبلغی کلی و اساسی از این طریق بدست آورد.

بیمه عمر مشترک

اگر چه بسیاری از بیمه نامه های عمر، زندگی یک فرد معین و مشخصی را تحت پوشش قرار میدهند، اما عملا میتوان زندگی دو یا چند نفر را تحت یک قرارداد بیمه تحت پوشش قرار داد که این نوع بیمه نامه را بیمه نامه مشترک مینامند. بیمه نامه مشترک بیمه نامه ایست که متعهد پرداخت سرمایه بیمه در زمان بروز اولین فوت یکی از بیمه شدگان میباشد. اگر بیمه نامه مشترک بین دو نفر باشد، سرمایه بیمه پس از فوت دو یا چند نفر قابل پرداخت است که این بیمه نامه را اصطلاحاً بیمه نامه تمام عمر بنفع آخرین بازمانده مینامند. بیمه نامه های مشترک را یا بصورت بیمه نامه های تمام عمر و یا بصورت مختلط پس انداز صادر میکنند، اما هرگز براساس بیمه نامه های(خطر فوت) عمر ساده زمانی نمی باشد.

بزودی ادامه مقاله از سایت کارگزار بیمه کد 1299 خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید